ihtilaflı

listen to the pronunciation of ihtilaflı
Türkisch - Englisch
marked by disagreement; disputed, contested
controversial

This idea is controversial. - Bu görüş ihtilaflıdır.

controvertible
polemic
eristic
eristic
ihtilaf
dispute

The two countries came to a political settlement over this dispute. - İki ülke bu ihtilaf üzerine politik bir anlaşmaya vardı.

Layla lost her company after a bitter legal dispute with a supplier. - Leyla bir tedarikçiyle olan acı bir hukuki ihtilaf sonrasında şirketini kaybetti.

ihtilaf
{i} controversy

There was a controversy about the location of the new school. - Yeni okulun yeriyle ilgili ihtilaf vardı.

ihtilaf
conflict, dispute, disagreement, dissension, discord
ihtilaf
collusion
ihtilaf
(Kanun) grievance
ihtilaf
tangle
ihtilaf
(Politika, Siyaset) dichotomy
ihtilaf
contention
ihtilaf
(Kanun) lis
ihtilaf
disparity
ihtilaf
(Kanun) quarrel
ihtilaf
disunity
ihtilaf
split
ihtilaf
dissidence
ihtilaf
{i} strife
ihtilaf
{i} dissension
ihtilaf
{i} disagreement

They seem to be having a disagreement. - Bir ihtilaf yaşıyor gibi görünüyorlar.

ihtilaf
clash
ihtilaf
{i} difference
ihtilaf
disunion
ihtilaf
gap
ihtilaf
discrepancy
ihtilaf
difference, dissimilarity
ihtilaf
scission
ihtilaf
discord
ihtilaf
conflict of opinion, dispute, disagreement, difference
ihtilâf
dissent
ihtilâf
collision

We may be on a collision course. - Biz ihtilaf halinde olabiliriz.

Türkisch - Türkisch

Definition von ihtilaflı im Türkisch Türkisch wörterbuch

ihtilaf
Uyuşmazlık
ihtilaf
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
ihtilaf
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık: "Yirmi beş senedir bir tek idare adamıyla ihtilafı olmamıştı."- R. N. Güntekin
ihtilâf
(Osmanlı Dönemi) anlaşmazlık, uyuşmazlık, karışıklık, ikilik, ayrılık, farklılık
İHTİLAF
(Osmanlı Dönemi) (Hulf. den) Anlaşmazlık, uyuşmazlık, karışıklık, ikilik
İHTİLAF
(Osmanlı Dönemi) Birisinin halifesi olmak.Eğer denilse: Hadiste $ denilmiş. İhtilaf ise, tarafgirliği iktiza ediyor. Hem tarafgirlik marazı; mazlum avâmı, zâlim havassın şerrinden kurtarıyor. Çünki: Bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avâmı ezerler. Tarafgirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Hem, tesadüm-ü efkârdan ve tehâlüf-ü ukulden hakikat tamamiyle tezahür eder?Elcevab : Birinci suale deriz ki: Hadisteki ihtila
ihtilaflı
Favoriten