huy suz

listen to the pronunciation of huy suz
Türkisch - Türkisch

Definition von huy suz im Türkisch Türkisch wörterbuch

HUYSUZ
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret: "Yeni edindiği bu huysuz ve kavgacı tabiatı, küçükken masum hâllerinin ona sağlamış olduğu hoşgörüyü çabucak yok etti."- Y. N. Nayır
Huysuz
acuza
huysuz
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
huysuz
Geçimsiz
Türkisch - Englisch

Definition von huy suz im Türkisch Englisch wörterbuch

huysuz
crusty
huysuz
grumpy

Tom is grumpy, isn't he? - Tom huysuz, değil mi?

Tom is very grumpy tonight, isn't he? - Tom bu gece çok huysuz, değil mi?

huysuz
cranky

He was so cranky last night. - O, dün gece çok huysuzdu.

Mary couldn't work out why Tom was so cranky all the time. - Mary neden Tom'un hep çok huysuz olduğunu çözemedi.

huysuz
bad-tempered
huysuz
{s} mean

Tom is the meanest kid in school. - Tom okulda en huysuz çocuktur.

huysuz
grouchy

Tom is a grouchy old man. - Tom huysuz yaşlı bir ihtiyar.

Monday mornings make me really grouchy. - Pazartesi sabahları beni gerçekten huysuz yapar.

huysuz
moody

Tom has been moody all week. - Tom bütün hafta huysuzdu.

Tom is stubborn and moody. - Tom inatçı ve huysuzdur.

huysuz
{s} acrimonious
huysuz
crabby
huysuz
{s} gruff
huysuz
{s} fretful
huysuz
{s} difficult

He obeys in school, but at home he is difficult. - O, okulda itaat eder, ama evde huysuzdur.

huysuz
bellicose
huysuz
touchy
huysuz
snuffy
huysuz
shrewish
huysuz
ill-humoured
huysuz
querulous
huysuz
out-of-sorts
huysuz
contrary
huysuz
spleenful
huysuz
quarrelsome
huysuz
grum

Why does Tom look so grumpy today? - Tom bugün niçin öyle huysuz görünüyor?

Tom is grumpy, isn't he? - Tom huysuz, değil mi?

huysuz
ratty
huysuz
peevish
huysuz
jadish
huysuz
gnarled
huysuz
stroppy
huysuz
surly
huysuz
snappish
huysuz
shirty
huysuz
ill tempered
huysuz
sullen
huysuz
tetchy
huysuz
prickly
huysuz
ill humoured
huysuz
snarl
huysuz
sulky
huysuz
peppery
huysuz
out of sorts
huysuz
spleenish
huysuz
ill humored
huysuz
(Latin) amara
huysuz
sour
huysuz
peeved
huysuz
ornery
huysuz
as cross as two sticks
huysuz
fussiness
huysuz
temperamental
huysuz
ill-humored
huysuz
doggish
huysuz
perverse
huysuz
cross-grained
huysuz
badtempered
huysuz
out of humour
huysuz
pettish
huysuz
liverish
huysuz
(Argo) mardy
huysuz
naysayer
huysuz
finicky
huysuz
spleen
huysuz
fretfully
huysuz
(Konuşma Dili) like a bear with a sore head
huysuz
ill natured
huysuz
testy
huysuz
ill temper
huysuz
morose
huysuz
patchy
huysuz
grumbling
huysuz
bad tempered
huysuz
fussy
huysuz
vicious
huysuz
ill-natured
huysuz
currish
huysuz
splenetic
huysuz
out of temper
huysuz
crabbed
huysuz
cross
huysuz
fractious
huysuz
irascible
huysuz
contradictious
huysuz
crosspatch
huysuz
{s} farouche
huysuz
snnppy
huysuz
bad-tempered, moody, disagreeable, difficult, fretful, ill-tempered, ill-natured, ill-humoured, cantankerous, bilious, sour, surly, contrary, perverse, peevish, petulant, fractious, grumpy, crabby, crotchety, cranky
huysuz
wildcat
huysuz
(at) rusty
huysuz
{s} wrongheaded
huysuz
ill-tempered
huysuz
crotchety
huysuz
cantankerous
huysuz
{s} cross grained
huysuz
{s} vixenish
huysuz
{s} disgruntled
huysuz
{s} cursed
huysuz
thrawn
huysuz
{s} waspish
huysuz
churlish
huysuz
{s} ugly
huysuz
{s} bilious
huysuz
{s} petulant
huysuz
bad-tempered; irritable, fractious, irascible, testy, perverse, cranky
huysuz
crank

Tom is pretty cranky this morning. - Tom bu sabah oldukça huysuz.

I hope Tom doesn't get cranky. - Umarım Tom huysuz olmaz.

huysuz
{s} disagreeable

He's a very disagreeable man. - O çok huysuz bir adam.

Tom is a disagreeable old man. - Tom huysuz yaşlı bir adam.

huysuz
{s} untoward
huysuz
crossgrained
huy suz
Favoriten