heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert

listen to the pronunciation of heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert
Englisch - Türkisch

Definition von heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert im Englisch Türkisch wörterbuch

dullness
matlık
dullness
kesat
dullness
kapanıklık
dullness
sıkıntı
dullness
durgunluk
dullness
idraksizlik
dullness
ahmaklık
dulse
kırmızı deniz otu
dullness
matite
dullness
(isim) sersemlik, can sıkıntısı, ağırlık, donukluk, körlük
dullness
{i} sersemlik
dullness
{i} körlük
dullness
{i} ağırlık
dullness
{i} can sıkıntıs
dullness
(Tıp) 1.Akciğerin sertleşmiş bölgesi üzerinde perküsyon'da alınan titreşimsiz sesin niteliği
dullness
{i} donukluk
heavy; gross; cloggy; insensible; spiritless; lifeless; inert
Favoriten