etkinleştirici

listen to the pronunciation of etkinleştirici
Türkisch - Englisch
activator
promoter
etkin
active

You have to be active. - Etkin olmak zorundasın.

He is active although he is very old. - O çok yaşlı olmasına rağmen etkindir.

etkin
efficient

The Japanese telephone system is highly efficient. - japon telefon sistemi hayli etkindir.

etkin
real
etkin
{s} ascendant
etkin
hard-core
etkin
active homing
etkin
vigorous
etkin
(Bilgisayar) activated

She activated the account. - O, hesabı etkin hale getirdi.

Somehow I accidently activated it. - Bir şekilde onu kazayla etkinleştirdim.

etkin
(Bilgisayar) enabled
etkin
efficiently
etkin
(Bilgisayar) on
etkin
binding
etkin
forceful
etkin
operative
Etkin
(isim) Effective, active
etkin
active , effective
etkin
effective

Many fear that cuts in the defense budget will undermine the military's effectiveness. - Birçokları, savunma bütçesindeki kesintilerin ordunun etkinliğini baltalayacağından korkuyorlar.

The effective application of antiseptics is an important matter in the prevention of hospital infections. - Antiseptiklerin etkin uygulaması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir konudur.

etkin
active, effective aktif
etkin
phil., chem. active
etkin
active, dynamic, taking part in activities
etkin
hard core
etkin
ascendent
etkin
active, functioning
etkin
effectual
etkin
prepotent
etkin
hardcore
etkinleştirici
Favoriten