etkinleştirici

listen to the pronunciation of etkinleştirici
Türkisch - Englisch
activator
promoter
etkin
active

He is active although he is very old. - O çok yaşlı olmasına rağmen etkindir.

Currently in this area there are no active hostilities. - Şu anda, bu alanda etkin silahlı çatışma yok.

etkin
efficient

The Japanese telephone system is highly efficient. - japon telefon sistemi hayli etkindir.

etkin
real
etkin
{s} ascendant
etkin
hard-core
etkin
binding
etkin
(Bilgisayar) on
etkin
(Bilgisayar) enabled
etkin
(Bilgisayar) activated

She activated the account. - O, hesabı etkin hale getirdi.

He activated nothing. - O hiçbir şeyi etkinleştirmedi.

etkin
efficiently
etkin
active homing
etkin
vigorous
etkin
forceful
etkin
operative
Etkin
(isim) Effective, active
etkin
{s} prepotent
etkin
{s} effective

The effective application of antiseptics is an important matter in the prevention of hospital infections. - Antiseptiklerin etkin uygulaması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir konudur.

Effectively, that happens from time to time. - O, etkin biçimde, zaman zaman olur.

etkin
hardcore
etkin
{s} ascendent
etkin
{s} effectual
etkin
active, effective aktif
etkin
phil., chem. active
etkin
active , effective
etkin
active, dynamic, taking part in activities
etkin
hard core
etkin
active, functioning
etkinleştirici
Favoriten