etkinleştir

listen to the pronunciation of etkinleştir
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) activate as
(Bilgisayar) turn on
(Bilgisayar) enable into
(Bilgisayar) enabled
activate

This work is too heavy and exhausting for a single woman. I will activate my robot! - Bu iş çok ağır ve tek bir kadın için yorucu. Robotumu etkinleştireceğim.

Somehow I accidently activated it. - Bir şekilde onu kazayla etkinleştirdim.

(Bilgisayar) enable
etkin
active

You have to be active. - Etkin olmak zorundasın.

Currently in this area there are no active hostilities. - Şu anda, bu alanda etkin silahlı çatışma yok.

etkin
efficient

The Japanese telephone system is highly efficient. - japon telefon sistemi hayli etkindir.

etkin
{s} ascendant
etkin
{s} real
eksen etkinleştir
(Bilgisayar) axes enable
etkin
hard-core
etkin
binding
etkin
(Bilgisayar) on
etkin
efficiently
etkin
active homing
etkin
(Bilgisayar) activated

Somehow I accidently activated it. - Bir şekilde onu kazayla etkinleştirdim.

She activated the account. - O, hesabı etkin hale getirdi.

etkin
(Bilgisayar) enabled
etkin
vigorous
etkin
forceful
etkin
operative
Etkin
(isim) Effective, active
diski yeniden etkinleştir
(Bilgisayar) reactivate disk
etkin
{s} prepotent
etkin
{s} effective

That book is helping you write effectively. - O kitap etkin biçimde yazmana yardım ediyor.

Effectively, that happens from time to time. - O, etkin biçimde, zaman zaman olur.

etkin
hardcore
etkin
{s} ascendent
etkin
{s} effectual
etkin
active , effective
etkin
active, functioning
etkin
hard core
etkin
active, dynamic, taking part in activities
etkin
phil., chem. active
etkin
active, effective aktif
içerik etkinleştir
(Bilgisayar) activate contents
nesne etkinleştir
(Bilgisayar) activate object
etkinleştir
Favoriten