etkilenme

listen to the pronunciation of etkilenme
Türkisch - Englisch
response
contagion
being affected, being influenced
etkilenmek
be impressed

Tom couldn't help but be impressed. - Tom etkilenmekten kendini alamadı.

etkilenmek
be affected
etkilenme alanı içinde olmak
(deyim) get within striking distance
etkilenme alanına girmek
(deyim) get within striking distance
etkile
affect

Worry affected his health. - Endişe onun sağlığını etkiledi.

His speech deeply affected the audience. - Konuşması dinleyicileri derinden etkiledi.

etkilenmek
{f} impose
etkilenmek
be affected by
etkilenmek
(Konuşma Dili) go for
etkilenmek
come up with
etkilenmek
be taken with
etkilenmek
to be affected
etkilenmek
affected
etkile
{f} bias
etkile
{f} affecting
etkile
{f} obsessed
etkile
{f} affected

The event affected his future. - Olay onun geleceğini etkiledi.

Most living creatures in the sea are affected by pollution. - Denizde yaşayan canlıların çoğu, kirlilikten etkilenir.

etkile
impress

Whenever I visited the island, I was impressed with the beauty of nature. - Adayı her ziyaret edişimde, doğanın güzelliğinden etkilendim.

I was impressed by the general knowledge of Japanese students. - Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim.

etkile
{f} biased
etkile
stamp on
etkile
stampon
etkile
(Biyoloji) influence

I think that our living together has influenced your habits. - Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi.

That was probably what influenced their decision. - Onların kararını etkileyen muhtemelen oydu.

etkile
prejudiced
etkile
stamp#on
etkilenmek
{f} respond
etkilenmek
be thrilled
etkilenmek
be touched
etkilenmek
{f} grip
etkilenmek
to be affected, be influenced
kolay etkilenme
impressionability
kolay etkilenme
impressibility
Türkisch - Türkisch
Etkilenmek işi
sarsılma
Etkilenmek
elektriklenmek
Etkilenmek
müteessir olmak
etkilenmek
Etkiye uğramak, müteessir olmak: "Bu büyük adamın olağanüstü tevazusu karşısında haklı olarak etkilenmişti."- H. Taner
etkilenmek
Etkiye uğramak, müteessir olmak
etkilenme
Favoriten