edinme

listen to the pronunciation of edinme
Türkisch - Englisch
acquisition

Language acquisition requires creativity. - Dil edinmek yaratıcılık gerektirir.

Education is the acquisition of the art of the utilisation of knowledge. - Eğitim, bilgi kullanımı sanatını edinmedir.

acquiring
(Havacılık) acquistion
adoption
provision
getting

I have to form the habit of getting up early. - Ben erken kalkma alışkanlığı edinmek zorundayım.

contraction
acquirement
acquiring, acquisition, obtaining
obtaining
development
{i} owning
evlât edinme
adoption
edinmek
acquire

You have to acquire as soon as possible a good knowledge of business English. - En kısa sürede iyi bir iş İngilizcesi bilgisi edinmek zorundasın.

edinmek
{f} obtain
edinmek
gain
edinmek
procure
edinme maliyeti
(Ticaret) acquisition cost
edinme günü
(Ticaret) date of acquisiton
edinme tarihi
(Ticaret) date of acquisiton
edinme tarihi
(Ticaret) date of acquisition
edinme yolu
pipe line
edin
adopt

The adopted girl is from Panama. - Evlat edinilen kız Panamalıdır.

They adopted the orphan. - Onlar kimsesiz çocuğu evlat edindi.

edinmek
come by

Jobs are hard to come by these days. - Bu günlerde iş edinmek zor.

Jobs are hard to come by with so many people out of work. - İşsiz pek çok kişi ile işleri edinmek zordur.

edinmek
earn
edin
{f} own

Since they had no children of their own, they decided to adopt a little girl. - Onların kendi çocukları olmadığı için küçük bir kızı evlat edinmeye karar verdiler.

Since they had no children of their own, they decided to adopt a girl. - Onların kendi çocukları olmadığı için bir kız evlat edinmeye karar verdiler.

adet edinme
development
bilgi edinme
knowledge acquisition
bilgi edinme özgürlüğü
(Politika, Siyaset) freedom of information
edin
edinburg

Edinburgh is my favourite place in the world. - Edinburgh dünyadaki en sevdiğim yerdir.

Her name is Linda Jones and she's from Edinburgh. - Onun adı Linda Jones ve o Edinburghlu'dur.

edinmek
pick up
edinmek
come

Jobs are hard to come by with so many people out of work. - İşsiz pek çok kişi ile işleri edinmek zordur.

Jobs are hard to come by these days. - Bu günlerde iş edinmek zor.

edinmek
develop
edinmek
take on
edinmek
form
edin
{f} owning
edinmek
take out
edinmek
get

I would like to get a feel for your rapport with the customer. - Müşteri ile olan uyumunuz hakkında bir fikir edinmek istiyorum.

I have to form the habit of getting up early. - Ben erken kalkma alışkanlığı edinmek zorundayım.

Edinmek
adopt

My wife wanted to adopt a child. - Karım bir çocuk edinmek istiyor.

Tom and Mary want to adopt a child. - Tom ve Mary bir çocuğu evlat edinmek istiyorlar.

bilgi edinme
information

Sami scoured the Internet to find more information about that. - Sami o konuda daha fazla bilgi edinmek için İnternet'i taradı.

Nothing happened except that I obtained a tiny bit of information. - Birazcık bilgi edinmemin dışında hiçbir şey olmadı.

edinmek
to get, acquire, obtain
edinmek
to obtain, to acquire, to gain, to get; (huy) to contract
edinmek
(alışkanlık) catch
edinmek
fall into
evlat edinme
affiliation
ideal edinme
idealization
kariyer (meslek) edinme
pursuing a career
mülk edinme
possession
mülk edinme
seisin
mülk edinme
seizin
veri edinme
data acquisition
önceden fikir edinme
prefiguration
Türkisch - Türkisch
Kişinin repertuarına eklenene her türlü yeni tepki, düşünce ya da bilgi
Edinmek işi, kazanma, iktisap
Edinmek işi, kazanma, iktisap: "Kimsesiz bir çocuk bulup evlat edinmeyi düşünmeye başlamıştım."- R. N. Güntekin
bilgi edinme hakkı
Bilgi edinme hakkı, yurttaşların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının elinde bulunan bilgilere erişebilmesi hakkıdır. Ülkemizde bu hak ve kullanımı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile düzenlenmiştir
edinmek
Kendini bir şeye sahip kılmak, kendine sağlamak, iktisap etmek: "Çiftlikler edinmek dirayetini göstermişti."- R. H. Karay
edinmek
Kendini (bir şeye) sahip kılmak, kendine sağlamak, iktisap etmek
Englisch - Türkisch

Definition von edinme im Englisch Türkisch wörterbuch

Edin
edinburg

Onun adı Linda Jones ve o Edinburghlu'dur. - Her name is Linda Jones and she's from Edinburgh.

Edinburgh dünyadaki en sevdiğim yerdir. - Edinburgh is my favourite place in the world.

edinme
Favoriten