an act of dumping, or its result

listen to the pronunciation of an act of dumping, or its result
Englisch - Türkisch

Definition von an act of dumping, or its result im Englisch Türkisch wörterbuch

dump
çöplük

Tom'un evi bir çöplük. - Tom's place is a dump.

Polisten saklandığı için, Dima geceyi bir çöplükte geçirdi. - Hiding from the police, Dima spent the night in a dumpster.

dump
atmak
dump
fiyat kırmak
dump
(Jeoloji) atık

Bu şirketler kurşun ve radyoaktif atıkları içme suyumuza boşaltmak istiyorlar. Bu hoşgörülemez. - These corporations want to dump lead and radioactive waste in our drinking water. This cannot be tolerated.

dump
batakhane
dump
fiyatta damping yapmak
dump
yere dökmek
dump
çöplük/artık yığma yeri
dump
indirim yapmak
dump
düşürmek
dump
köhne ve kötü şöhretli ev veya otel
dump
komputer makinadaki bütün bilginin makinadan boşalıp
dump
(fiil) dökmek, boşaltmak, indirmek, yığmak, damping yapmak
dump
{f} tic. damping yapmak, toptan ucuza satmak
dump
düşmek
dump
{f} indirmek
dump
toptan ucuz fiyata vermek
dump
dök,v.boşalt: n.çöp yığını
dump
{f} yığmak
dump
{f} damping yapmak
Englisch - Englisch
dump

The new XML dump is coming soon.

an act of dumping, or its result
Favoriten