don't

listen to the pronunciation of don't
Englisch - Türkisch
{i} yasak

Orada, onlar onun yasak olduğunu söylemez. Aslında, onlar onun zorunlu olduğunu söyler. - Over there, they don't say that it's prohibited. In fact, they say that it's mandatory.

Onlar bunun orada yasak olduğunu söylemezler. Aslında onun zorunlu olduğunu söylerler. - They don't say that it's prohibited there. In fact, they say that it's mandatory.

{k} do not
{i} yapılmaması gereken şey
yapmamak
don't mention it
bir şey değil
don't mention it
önemli değil
don't be a stranger
(deyim) özletme kendini
don't bite off more than you can chew
(deyim) boyundan büyük işlere kalkışma
don't build
(Bilgisayar) yerleştirme
don't dim
(Bilgisayar) karartma
don't give me any of your lip!
(deyim) bana cevap verme!
don't know whether to eat it or rub it on
(deyim) atsan atılmaz satsan satılmaz
don't sweat it
(deyim) endişelenme
don't turn a blind eye to what's happening
(deyim) başını kuma gömme
don't turn a blind eye to what's happening
(deyim) olanları görmezden gelme
don't twist my words
(deyim) sözlerimi çarpıtma
Don't mention it!
estağfurullah!
Don't Push Your Luck
şansını fazla zorlama
Don't bite off more than you can chew
(Atasözü) Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırma
Don't count your chickens before they are hatched
(Atasözü) Dereyi görmeden paçaları sıvama
Don't cross the bridge before you get there
(Atasözü) Dereyi görmeden paçaları sıvama
Don't look a gift horse in the mouth
beleş elde edilen, hediye olarak verilen birşeyde eksik ve kusur aranmamalıdır, bu hediye hakkında eleştiri yapılmamalıdır
Don't make a martyr sigh you will pay for it by and by
(Atasözü) Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
Don't sweat it
(deyim) Endişenmeyi bırak!

1. "You can't do anything about it, so don't sweat it." 2. "You tried your best, so stop sweating it.".

don't ask
sormayın
don't be afraid
korkma

Hatalar yapmaktan korkmayın. - Don't be afraid to make a mistake.

Soru sormaktan korkma. - Don't be afraid to ask questions.

don't be such a wet blanket
(deyim) Oyun bozanlık yapma
don't beat about the bush
hakkında beat yok bush
don't bother
Zahmet etme(yin)!
don't bullshit a bullshitter
(deyim) Tereciye tere satma!
don't count your chickens before they hatch
(deyim) Dereyi görmeden paçaları sıvama
don't count your chickens until they're hatched
(deyim) Dereyi görmeden paçaları sıvama
don't cry
ağlama
don't even think about it
Aklından bile geçirme
don't forget to drop me a line
bana mektup yazmayı unutma
don't fuck with me
Benimle dalga geçme yok
don't get me wrong
beni yanlış anlama
don't give a shit
bir bok vermem
don't give up
vazgeçmek yok
don't have time for
zaman ayıramamak
don't hold your breath
"Fazla beklenti içinde olma", "Uzun sürebilir." gibi anlamlar veren söz
don't let me down
beni izin verme
don't mention it
Bir şey değil./Estağfurullah./Lafını etmeye değmez
don't mess with me
bana karışma
don't mind
takma kafana
don't pickup
aqq demek

ben senin aqq demek.

don't push
push yok
don't push your luck
şansını zorlama
don't speak loudly
yüksek sesle konuşma

fine.

don't sweat it
(deyim) "Boş yere kendini üzme!" ; "Olan olmuş.Kendini boşa helâk etme!" ; "Olan olmuş. Elinden bir şey gelmez!"

If you did your best but didn't win a medal, don't sweat it.

don't take it personally
Üstüne alınma! Kişisel olarak alma!

If I talk about certain issues, please do not take it personally.

don't take this the wrong way
Yanlış anlama!
don't teach your grandmother suck eggs
tereciye tere satılmaz
don't teach your grandmother to suck eggs
(Atasözü) Tereciye tere satılmaz
don't touch
dokunma

Sabunlu ellerinle bana dokunma. - Don't touch me with your soapy hands.

Benim kamerama dokunmayın. - Don't touch my camera.

don't try to push me
beni zorlamayı deneme
don't worrie
worrie yok
don't worries
yapmak endişeler değil
don't worry
Endişelenme! Merak etme! Dert etme!
don't you dare
Eğer cesaret yok
Don't Know
tarafsız kimse
Don't Know
kararsız kimse
Don't bother
Zahmet etmeyin! Don't look a gift horse Bahşiş atın dişine bakılmaz
Don't mention it
Bir şey değil./Estağfurullah
Don't move a muscle
Kıpırdama!/Kımıldama! Don't overestimate his Yeteneklerini abartma
Don't push your luck
şansına fazla güvenme
Don't stand out there
Orada yağmurun altında durma! Don't trouble yourself. Zahmet etmeyin./Zahmete girmeyin
Don't you have any
Sende hiç terbiye yok mu?
don't be afraid
metin ol
don't be nervous
sinirlenmeyin
don't be worrying yourself
gözün arkada kalmasın
don't darken my door
evime adım atma
don't die
ölme

Bugün ölmeyeceğimi umuyorum. - I hope I don't die today.

Ölmeyeceğini umuyorum. - I hope you don't die.

don't dim after
(Bilgisayar) sonrasında donuklaştırma
don't fash yourself
zahmet etmeyin
don't forget
unutma
don't go native on me
bana yerli gibi davranma
don't hang up yet, please
hemen kapatmayın lütfen
don't hyphenate
heceleme yok
don't keep it back from me
(Konuşma Dili) bunu benden esirgeme
don't kill the messenger
elçiye zeval olmaz
don't lean against the doors
kapılara yaslanmayınız
don't let it get to you
kafana takma
don't let it get to you
kendini çok yıpratma
don't let it get to you
kendini çok üzme
don't let it get to you
seni üzmesine izin verme
don't let me down
beni üzme
don't let yourself be provoked
tahriklere kapılma
don't let yourself be provoked
tahriklere kapılmayın
don't look a gift horse in the mouth
üzümünü ye bağını sorma
don't move
hareket etmeyin
don't pay attention to what he said
onun söylediğini dikkate alma
don't pull it out
çekmeyin
don't say no to me
kırma beni
don't touch
elleme
don't touch me
bana dokunma
don't wear yourself out
yorma kendini
don't worry
phr
don't worry about it
dert etmeyin
don't worry, it won't hurt
endişelenmeyin acitmayacak
don't you dare to
cüret edeyim deme
don't you dare to
sakın kalkışma
don
{i} uzman

Uzman olması gereken biri için çok şey biliyor gibi görünmüyorsun. - For someone who's supposed to be an expert, you don't seem to know much.

Meteoroloji uzmanlarına güvenmiyor musunuz? - Don't you trust the weathermen?

don
Beyefendi

Koltuğunu neden şu yaşlı beyefendiye vermiyorsun? - Why don't you give your seat to that old gentleman?

Niçin bir beyefendi gibi davranmaya çalışmıyorsun? - Why don't you try to behave like a gentleman?

don
(İspanya'da) Bay
don
öğretmen

Ben vekil öğretmeni sevmiyorum. - I don't like the substitute teacher.

Neden öğretmenine danışmıyorsun? - Why don't you ask your teacher for advice?

don
Bey

Ev ödevimi yaptıktan sonra ,televizyonda beyzbol oyununu izledim. - Having done my homework, I watched the baseball game on television.

Burada beyzbol oynama. - Don't play baseball here.

don
(İngiltere'de) birdemde öğretim görevlisi
dos and don'ts
davranış kuralları
Don´t bother!
Zahmet etmeyin!
Don´t look a gift horse in the mouth
Bahşiş atın dişine bakılmaz
Don´t move a muscle!
Kıpırdama!/Kımıldama!
Don´t overestimate his abilities
Yeteneklerini abartma
Don´t stand out there in the wet!
Orada yağmurun altında durma!
Don´t trouble yourself
Zahmet etmeyin./Zahmete girmeyin
Don´t you have any manners?
Sende hiç terbiye yok mu?
Don’t worry
Merak etme! Endişelenme!
do's and don'ts
Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar
don´t worry
Üzülme! Endişelenme!
DON
(Askeri) Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (Department of the Navy)
Don Juan
çekici ve çapkın erkek
Don Quixote
don kişot
do's and don'ts
kurallar
do's and don'ts
görgü kuralları
do's and don'ts
yapılacak ve yapılmayacak şeyler
don
{f} giydirmek
don
{f} giymek

Neden partide giymek için kendine güzel bir şey almaya gitmiyorsun? - Why don't you go buy yourself something pretty to wear to the party?

Ayakkabıyı çorap olmadan giymek hoşuma gidiyor. - I don't like to wear shoes without socks.

don
{i} İspanyol efendisi
don
don nehri
don
{i} öğretim görevlisi
don’t keep us in suspense
bizi merakta bırakma
Don't mention it
Lafı mı olur
don't mention it
rica ederim
don't worry
dert etme

Tom'un ne düşündüğünü dert etme. - Don't worry about what Tom thinks.

Dert etmeyin. O sizin sorununuz değil. - Don't worry about it. It's not your problem.

Do not
yok mu
Do not
etmeyin
do not
yapamadı
do not
yapılmaması
don't worry
endişelenme

Endişelenme. Ben seninle kalacağım. - Don't worry. I'll stay with you.

Bu büyük bir anlaşma değil. Onun hakkında endişelenme. - It's not a big deal. Don't worry about it.

don't worry
üzülme

Üzülmeyin, her şey düzelecek. - Don't worry, everything will be OK.

Geçmiş hakkında üzülme. - Don't worry about the past.

don't mention it
estağfurullah
don't worry
aldırma
Türkisch - Türkisch

Definition von don't im Türkisch Türkisch wörterbuch

don kişot
“1605 ve 1615’te iki bölüm halinde yayımlanan, şövalye öykülerinin komik bir birleşimi olarak tasarlanan “Don Kişot”, bu serüvenleri okumaktan aklı karışmış yaşlı şövalye olan “Don Kişot”un, atı Rosinante ve gerçekliğe bağlı uşağı Sancho Panza ile birlikte geçirdiği serüvenleri gerçekçi bir dille anlatıyor. Aynı zamanda yazılış amacı toplumun Don Kişot'a deli gözüyle bakması, aslında delinin o toplum olduğunu karmaşık bir anlatımla dile getiriyor
don
Rusya'nın başlıca nehirlerinden birisi
don
Vücudun belden aşağısına giyilen uzun veya kısa iç giysisi, külot
don
At tüyünün rengi
don
At kılının rengi
don
Giysi
don
Hava sıcaklığının sıfırdan aşağı düşmesiyle suların buz tutması
don gömlek
Üzerinde sadece iç çamaşırı var denilecek kadar soyunmuş durumda
don yağı
Soğuk ve sevimsiz kimse
don yağı
Normal sıcaklıkta katı durumda bulunan ve iç yağlarının eritilmesiyle elde edilen hayvansal yağ
Englisch - Englisch
Something that must not be done
Used before an emphatic negative subject

Don’t nobody care.

Contraction of does not

I sure hope the road don’t come to own me.

Contraction of do not

Don't Stand, Don't stand so, Don't stand so close to me.

{f} contraction used with a pronoun in a question (i.e. Don't we look nice?); no!, command prohibiting something (i.e. Don't touch)
{i} prohibition, something which is not allowed
Don't is the usual spoken form of `do not'
don't ask, don't tell
Canada's policy on anyone leaving the United States during the Vietnam War in order to avoid the military draft
don't ask, don't tell
A US military policy governing homosexuality and bisexuality in the military. Basically, any enlistee who is a homosexual cannot divulge this information, on or off duty, while in the military
don't ask, don't tell, don't harass, don't pursue
The full name of the U.S. Military's "don't ask, don't tell" policy concerning the service of homosexuals in the military as defined in
don't be penny wise and pound foolish
Don't focus on minutiae and lose sight of the big picture; don't obsess over tiny inconsequential efficiencies while glaring inefficiencies are going on elsewhere
don't be penny wise and pound foolish
Don't be careful when it comes to spending small amounts of money, but careless when spending much larger amounts
don't call us, we'll call you
A stereotypical request from a hiring organisation to a potential candidate, suggesting that the candidate will not be hired
don't cha
Alternative spelling of don'tcha
don't count your chickens before they're hatched
You should not count on something before it happens
don't cry over spilled milk
Alternative spelling of don't cry over spilt milk
don't cry over spilt milk
It is no use worrying about unfortunate events which have already happened and which cannot be changed
don't do anything I wouldn't do
A phrase, often used jocularly, to give vague advice upon parting
don't drive faster than your guardian angel can fly
Driving (a vehicle) very fast is a dangerous act
don't drop the soap
Used as a mockery to someone who is about to be or should be confined in prison
don't get me started
What one states when one has a large amount of things to say (often negative) about the subject currently being discussed

Don't get me started on why I can't stand her.

don't give up your day job
Used to criticise a person's talent (especially musical, singing or acting,) implying that they could not earn a living from it without other regular employment
don't go there
Don't start talking about that

My sista was all talkin' 'bout her new buff boyfriend, and I was like, Don't go there, sista!.

don't hold your breath
"Don't wait." Said cynically to suggest that what has just been mentioned to is unlikely to happen soon or at all

The government says it's going to introduce free meals for all schoolchildren. — Huh, don't hold your breath.

don't knock yourself out
Don't overexert yourself (in doing something that does not require much effort)

I'll get round to it soonish. — Well, don't knock yourself out!.

don't let the bedbugs bite
Used to wish a person a good night's sleep
don't let the door hit you on the way out
Used to indicate that one is glad to see someone leaving
don't look a gift horse in the mouth
Do not unappreciatively question a gift or handout too closely
don't look at me
A response indicating that one is not willing or able to perform a task

B: Don't look at me, I don't know anything about grammar.

don't make me laugh
Used to express that one cannot take a suggestion seriously

Carney Blake? Don't make me laugh. Rose chuckled, his hand still extended for payment. He's been down drunk all summer. He'll be lucky if he doesn't shoot himself..

don't mention it
A very polite way of expressing that idea that something is too trivial to warrant thanks

Thank you for doing that. - Don't mention it.

don't mind if I do
Used to express acceptance of something offered to the speaker

Would you like a biscuit? ― Don't mind if I do!.

don't pass go
To say that somebody is not do anything without receiving further instructions

Don't come back, don't see Taylor, don't pass Go. Don't do anything in this town again, Miss Grey, ever.

don't pass go
To say that somebody is obliged to do something without question

As usual, this information was imparted to me with a blank stare, and dumped in my lap with an expression that said, Don't pass Go, don't collect 200 dollars, go straight to jail!.

don't put all your eggs in one basket
Don't dedicate all your resources into one thing
don't quit your day job
Alternative form of don't give up your day job
don't shit where you eat
Refers the principle that one shouldn't cause problems in a place or situation that one finds oneself in often, as one will be negatively affected by these problems
don't shoot the messenger
The bearer of bad news should not be held accountable for the bad news
don't take any wooden nickels
Do not permit yourself be cheated or duped; do not be naive

H. T. Webster's comic strip, The Timid Soul, in the Oakland Tribune of September 10, 1950 used the tendency to repeat worn phrases as the subject for the hero's good intentions. The following are recorded: . . . Don't take any wooden nickels.

don't try to teach grandma how to suck eggs
Don't presume to give advice to those who are more experienced
don'tcha
Eye dialect spelling of don't you

What's the matter? Don'tcha believe me?.

don'ts
plural form of don't

Playing by don’ts won’t get the job done.

don't know whether to eat it or rub it on
(deyim) do not know what to do with something
don't turn a blind eye to what's happening
(deyim) don't ignore something and pretend you do not see it
Don't sweat it
(deyim) Do not worry about it! You can't saw sawdust!

If you did your best but didn't win a medal, don't sweat it.

don't bullshit a bullshitter
(deyim) A warning given when someone tries to talk around someone on a certain subject, but the person is very familiar with the subject matter
don't give a shit
"Don't give a shit" is slang for "don't care"
don't hold your breath
(deyim) Do not expect a stated thing to happen for a very long time

She said she'd get back to us, but don't hold your breath!.

Don't Know
DONNO, I do not know the answer (Internet slang)
Don't Know Don't Care
I'm not sure and I am not interested, DNDC
don't ask
do not request, do not make a query
don't ask nobody knows anyway
don't waste your time asking the question because no one is sure of the answer, DANKA (Internet Slang)
don't ask questions
don't make any queries
don't be afraid
don't be scared, do not be frightened
don't be daft
don't be an idiot, don't be such a jerk, don't be so stupid
don't be long
don't take a long time, do not delay, do not tarry
don't be shittin me
(Vulgar Slang) don't lie to me, don't fool me; don't tease me
don't be squeamish
don't be easily shocked, don't be overly fastidious
don't be such a-
don't be like a-, stop acting like a -
don't bite the hand that feeds you
don't break off ties with the people who help you
don't blow your own trumpet
do not boast about one's own accomplishments
don't bother to come back
goodbye and don't return
don't come the raw prawn with me
(Australian Slang) don't try to cheat me
don't count your chickens before they hatch
don't plan your future according to events that may or may not take place, don't depend on something whose outcome is uncertain, do not count on things too soon particularly if you don't have them yet
don't count your chickens before they're hatched
{f} don't plan your future according to events that may or may not take place, don't depend on something whose outcome is uncertain, do not count on things too soon particularly if you don't have them yet
don't cross the bridge until you come to it
do not anticipate problems, do not worry about something until it happens
don't despair
do not lose hope
don't fail to
do not forget to, make sure to
don't fuss with me
do not joke around with me
don't get me wrong
{ü} (expression used to clarify a person's views or feelings) have no doubt; make no mistake, don't miss understand me
don't give a flying fuck
(Slang) don't care
don't give up
don't give in, don't despair
don't honey me
do not try and sweet talk me, do not use flattery and sweet words on me
don't judge the book by the cover
do not judge things by their external appearance but rather their contents
don't keep me in the dark
do not leave me in a state of uncertainty, tell me
don't kill the goose that lays golden eggs
do not ruin a good thing by being overly desirous
don't let the bed bugs bite
good night and sleep well! (amusing statement often said to children at bedtime)
don't look a gift horse in the mouth
do not be critical of a gift
don't look at him like this
don't think of him in that manner
don't mention it
no problem, you're welcome, "no sweat
don't mess with me
don't start with me, don't bother me
don't overdo it
do not exaggerate, don't go too far
don't push it
don't be overly forceful, don't be too persistent
don't push your luck
don't attempt to get too much; don't ask for more
don't take me for a sucker
do not think that I am a fool, do not try to cheat or lie to me
don't worry
don't be concerned
don't-know
a person who responds `I don't know' in a public opinion poll; "70% in favor, 13% opposed and 17% don't-knows
Don
River in European Russia, flowing 1200 mile to the Sea of Azov. Called Tanais in classical sources
Don
River in Scotland, flowing 62 mile to the North Sea
Don
A diminutive of the male given name Donald or Gordon
Don Juan
A man who obsessively seduces women; a philanderer

James has three girlfriends; he's a real Don Juan.

Don Juans
plural form of Don Juan
do's and don'ts
A set of rules or guidelines that one has to follow in a particular situation
don
A mafia boss
don
To put on (clothes)
don
A university professor, particularly one at Oxford or Cambridge
don'
Eye dialect spelling of don't
don
{n} a Spanish title for a gentleman
don
{v} to put on, invest with, dress
don quijote
See: don quixote
Don
River in Scotland, flowing 62 mi to the North Sea
Don
River in European Russia, flowing 1200 mi to the Sea of Azov
Don Bradman
born Aug. 27, 1908, Cootamundra, N.S.W., Austl. died Feb. 25, 2001, Adelaide, S.Aus. Australian cricketer. One of the greatest run scorers in the history of the game, in test (international) matches Bradman scored 6,996 runs for Australia and set a record with his average of 99.94 runs per match. In 1948 he was captain of the Australian team that was victorious in England, four matches to none. He retired from first-class cricket in 1949 and was knighted in the same year. Bradman is often judged the greatest cricket player of the 20th century
Don Budge
born June 13, 1915, Oakland, Calif., U.S. died Jan. 26, 2000, Scranton, Pa. U.S. tennis player. He won his very first tournament, the California Boys State Singles title (1930). In 1936 he became the first lawn-tennis player to win the grand-slam (the Australian, French, British, and U.S. singles championships). At Wimbledon in both 1937 and 1938, he won not only the singles but also the men's doubles and mixed doubles. Representing the U.S. four times in the Davis Cup competition (1935-38), he won 25 of 29 matches. He turned professional in 1939. He is noted for having developed the backhand into an offensive stroke
Don Carlos Buell
born March 23, 1818, near Marietta, Ohio, U.S. died Nov. 19, 1898, Rockport, Ky. U.S. general. A graduate of West Point, he was appointed general of volunteers at the start of the American Civil War, and he helped organize the Union's Army of the Potomac. He was sent to Kentucky to succeed William T. Sherman and to organize the Army of the Ohio. In 1862 he was Union commander in the Kentucky campaign against Confederate forces under Braxton Bragg. Following the Battle of Perryville, he was removed from his command for alleged tardiness in his pursuit of Confederate forces
Don Corleone
main character in "The Godfather" trilogy movies
Don DeLillo
born Nov. 20, 1936, New York, N.Y., U.S. U.S. novelist. Born to immigrant parents, DeLillo worked in advertising before beginning to write seriously. His postmodernist works portray the unrest and alienation of an America cosseted by material excess and stupefied by empty mass culture and politics. Ratner's Star (1976) attracted attention with its baroque comic sense and verbal facility. His vision later turned darker and his characters more willful in their destructiveness and ignorance, as in Players (1977) and White Noise (1985). Libra (1988) portrays Lee Harvey Oswald, Underworld (1997) portrays 1950s America, and The Body Artist (2001) centres on a woman who has to deal with the fact of her husband's suicide
Don Juan
If you describe a man as a Don Juan, you mean he has had sex with many women. a man who is good at persuading women to have sex with him (Character in Spanish stories). Fictional character famous as a heartless womanizer but also noted for his charm and courage. In Spanish legend, Don Juan was a licentious rogue who seduced a young girl of noble family and killed her father. Coming across a stone effigy of the father in a cemetery, he invited it home to dine with him, and the ghost of the father arrived for dinner as the harbinger of Don Juan's death. The legend of Don Juan was first written down by Tirso de Molina, who gave it an original twist in his tragedy The Seducer of Seville (1630). The story was subsequently taken up by many other artists including W.A. Mozart, in the opera Don Giovanni (1787); Molière and George Bernard Shaw, in plays; and Lord Byron in his long satiric poem Don Juan (1819-24)
Don Juan
womanizer, man who loves to pursue women; Don Juan Tenorio, mythical Spanish nobleman known for his temptation of women; (Slang) marijuana
Don McNeill
born Dec. 23, 1907, Galena, Ill., U.S. died May 7, 1996, Evanston, Ill. U.S. radio entertainer. He entered radio in the 1920s as part of a singing team. In 1933 he took over as host of an NBC morning program in Chicago and created The Breakfast Club. Usually unscripted, it relied on listeners' comments, poems, and folksy humour. It was the longest-running show in radio network history when it ended in 1968
Don Pacifico Affair
(1850) Conflict between Britain and Greece that originated when the home of David Pacifico (known as Don Pacifico), a British subject living in Athens, was burned down in an anti-Semitic riot. In support of his demand for compensation, Viscount Palmerston sent a naval squadron to blockade the Greek coast. Palmerston's policy drew protests from France and Russia as well as Britain's House of Lords, but he won the support of the Commons after arguing that Britain should protect its subjects from injustice wherever they might live
Don Quixote
{i} chivalrous and idealistic hero of the novel "Don Quixote" by Cervantes; novel written by Miguel de Cervantes that was originally published in Spanish in 1605
Don Quixote de la Mancha
{i} novel written by Miguel de Cervantes that was originally published in Spanish in 1605
Don Quixotism
noble but unrealistic battle for justice (based on the character of Don Quixote in Cervantes' 17th century novel)
Don River
Word History: The Don River in Mother Russia is well known, as are the unruly Cossacks who dwelt there, defying khan and czar. But there are also six Don Rivers in the United Kingdom! Were there Cossacks in Shropshire? Hardly. All these Don Rivers flow from one Indo-European source. The Indo-European root *dā- means "to flow, flowing," and its suffixed derivative *dānu- means "river." In Avestan, the earliest Iranian language we know, dānu- means "river, stream." In modern Ossetic (the language of the Ossets, descendants of the Scythians, an Iranian tribe of the Russian steppes), don means "river, stream." The Don River of Russia (and the UK) therefore simply translates as "the River River." The Russian rivers Dnieper and Dniester (earlier Danapris and Danastius, respectively) come from Scythian Dānu apara and Dānu nazdya ("the river in the rear" and "the river in front," respectively). The six Don rivers in Britain come from the Celtic version of the "river" word, also dānu-. This survives more or less intact in the name of the Danube, which was called Dānuvius by the Romans. The presence of Celtic river names both in Britain and in central Europe attests to the Celts' earlier glory as one of the most important peoples of ancient Europe. Tatar Duna ancient Tanais. River, southwestern Russia. Rising south of Moscow in the central Russian uplands, it flows generally south for 1,162 mi (1,870 km) to enter the Gulf of Taganrog in the Sea of Azov. In its middle course it flows into the Tsimlyansk Reservoir, which dominates the Don's lower course. Most of its basin is rich farmland and timberland. A major shipping artery, it is navigable (in the spring) as far as 990 mi (1,584 km) from the Sea of Azov
Don Shula
As coach of the Miami Dolphins (1970-96), he became the first NFL coach to win 100 games in 10 seasons; in 1972-73 the Dolphins became the first team to go undefeated through an entire season and the play-offs, culminating in a Super Bowl victory. Shula holds the all-time NFL record for victories, with 347
Don Shula
born Jan. 4, 1930, Grand River, Ohio, U.S. U.S. football coach. He played football for John Carroll University and the Baltimore Colts and other NFL clubs. After coaching collegiate football, he became head coach of the Colts (1963-69); under Shula the team won 71 games, lost 23, and tied
Don Yizhaq Abravanel
(1437-1508) Jewish statesman, biblical scholar and philosopher
Don Yosef Nasi
Jewish diplomat in the 16th century Ottoman empire
Dôn
In Welsh mythology, a mother-goddess, the counterpart of the Irish Danu. According to the Mabinogion, she was the sister of the magician-king Math and the mother of Gwydion (a master of magic and poetry) and Arianrhod, who was in turn the mother of Dylan (presumed to be a sea god) and Lleu Llaw Gyffes (probably the Welsh form of Lugus)
don
City of Seattle Department of Neighborhoods
don
Celtic goddess; mother of Gwydion and Arianrhod; corresponds to Irish Danu
don
Sir; Mr; Signior; a title in Spain, formerly given to noblemen and gentlemen only, but now common to all classes
don
> a good friend (male) - also a sign of respect
don
the recognized Boss of a Sicilian-dominated Crime Family
don
A don is a lecturer at Oxford or Cambridge University in England. Lecturers from any university are sometimes referred to as dons. donned donning to put on a hat, coat etc. Bradman Don Buell Don Carlos DeLillo Don Don Juan Don Pacifico Affair Don River McNeill Don Rostov on Don Don Luchino Visconti count di Modrone
don
Director of Nurses, not required for ALF
don
put clothing on one's body; "What should I wear today?"; "He put on his best suit for the wedding"; "The princess donned a long blue dress"; "The queen assumed the stately robes"; "He got into his jeans"
don
Director of Nursing
don
An Oxford academic See also Fellow [Oxford]
don
a Spanish title of respect for a gentleman or nobleman
don
A grand personage, or one making pretension to consequence; especially, the head of a college, or one of the fellows at the English universities
don
A sound effect that is used most often in this series Usually, this sound effect is used when someone is being shoved from the back, cannons are being fired, or doors are being pounded upon, but in One Piece, it is used more as a fanfare to something the author wants to point out or emphasize
don
(Under pants) Underwear with a variety of different fly cuts, extending to the knees or ankles Those which extend to the knees, the part from the bottom edges to the hips is ornemanted either by thick borders or sprinkled motifs Beside these, there are other types in which only the bottom edge the sides are ornamented
don
a European river in southwestern Russia; flows into the Sea of Azov
don
{f} put on clothing, wear, cover oneself
don
a European river in southwestern Russia; flows into the Sea of Azov Celtic goddess; mother of Gwydion and Arianrhod; corresponds to Irish Danu a Spanish title of respect for a gentleman or nobleman the head of an organized crime family
don
Sir (if capitalized)
don
the head of an organized crime family
don
anomolous v trans and intrans , perform, act, do, come to pass, put to use
don
If you don clothing, you put it on. The crowd threw petrol bombs at the police, who responded by donning riot gear
don
To put on; to dress in; to invest one's self with
don
teacher at a university of college (especially at Cambridge or Oxford)
don
{i} title of courtesy used when addressing a man (Spanish); Spanish nobleman or gentleman; head or fellow of a university (British)
don juan
any successful womanizer (after the legendary profligate Spanish nobleman)
don juan
a legendary Spanish nobleman and philanderer who became the hero of many poems and plays and operas
don juan
any successful womanizer (after the legendary profligate Spanish nobleman) a legendary Spanish nobleman and philanderer who became the hero of many poems and plays and operas
don quixote
the hero of a romance by Cervantes; chivalrous but impractical any impractical idealist (after Cervantes' hero)
don river
a European river in southwestern Russia; flows into the Sea of Azov
dos and don'ts
{i} regulations, instructions made and maintained by an authority; rules of behavior
I don't eat fish
Indicates that the speaker does not eat fish
I don't speak Azerbaijani
I don't speak Azeri
I don't speak Azeri
Indicates that the speaker is unable to speak the Azeri language
I don't speak Catalan
Indicates that the speaker is unable to speak the Catalan language
I don't speak English
Indicates that the speaker is unable to speak the English language
I don't speak Persian
Indicates that the speaker is unable to speak the Persian language
I don't speak Russian
Indicates that the speaker is unable to speak the Russian language
I don't think so
No (used to refuse or decline something proposed)

Go out with you? Huh, I don't think so, sweetheart!.

I don't think so
I think that what has just been said is untrue, but I am not completely sure

Is this the right place to catch the bus? — I don't think so.

I don't understand
Indicates that the speaker is not understanding the current subject or situation
if it ain't broke, don't fix it
Leave something alone; avoid correcting, fixing, or improving what is already sufficient, as it could end up being detrimental

I know it's an ugly looking antenna, but you know what they say: If it ain't broke, don't fix it.

you don't dip your pen in company ink
One should avoid romantic relationships in the workplace

It wasn't money that attracted his current wife, Madeleine Deininger, who started working for Ravenswood in 1985. . . . We had the policy that you don't dip your pen in company ink. We stayed good friends for a long time, Peterson says.

you don't dip your pen in the company's ink
Alternative form of you don't dip your pen in company ink
do not
don't (negative command prohibiting something - Do not touch that)
don't mention it
you're welcome
don't
Favoriten