determine, appoint, to make firm, to set up

listen to the pronunciation of determine, appoint, to make firm, to set up
Englisch - Türkisch
Tayin, firma yapmak, kurmak belirlemek
establish
kur

Bazı temel kurallar belirleyelim. - Let's establish some ground rules.

Araştırma enstitüsü, 1960'ların sonlarında kurulmuştur. - The research institute was established in the late 1960s.

establish
yerleşik kılmak
establish
saplamak
establish
{f} yapmak

Başarılı olmak için iyi bir plan yapmak zorundasın. - To be successful, you have to establish a good plan.

Bu keşif araştırma yapmak için bent kapaklarını açtı ve soruşturmanın meşru alanı olarak disiplin kurulmasına neden oldu. - This discovery opened up the floodgates to research and led to the establishment of the discipline as a legitimate field of inquiry.

establish
{f} saptamak
establish
kanıtlamak
establish
tanıtmak
establish
yerleştirmek
establish
kabul ettirmek
establish
doğruluğunu ortaya koymak
establish
{f} kurmak

Onlar başka bir fabrika kurmak için yeterli sermayeye sahip. - They have enough capital to establish another factory.

Dünya barışını kurmak için elimizden geleni yapmalıyız. - We should do our utmost to establish world peace.

establish
resmileştirmek
establish
{f} belirlemek

Sinir hücresinin sinir dokusu için temel birim olduğunu belirlemek neden bu kadar zor? - Why is it so difficult to establish that the nervous cell is the basic unit for the nervous tissue?

establish
{f} pekiştirmek
establish
{f} saptamak, tespit etmek
establish
tayin etmek
Englisch - Englisch
establish
determine, appoint, to make firm, to set up
Favoriten