resmileştirmek

listen to the pronunciation of resmileştirmek
Türkisch - Englisch
to formalise
formalize
solemnize
establish
resmi
{s} formal

Tom thought what Mary was wearing wasn't appropriate for a formal party. - Tom Mary'nin giydiğinin resmî bir parti için uygun olmadığını düşünüyordu.

He is very formal with us. - O bizimle çok resmîdir.

resmi
official

What are his official job duties? - Onun resmî iş görevleri nelerdir?

Thai is the official language in Thailand. - Tayca, Tayland'ın resmi dilidir.

resmi
(Politika, Siyaset) governmental
resmi
{s} civil

This book gives a good picture of life in America during the Civil War. - Bu kitap, İç Savaş sırasında Amerika'daki yaşamın iyi bir resmini verir.

resmi
official building
resmi
frigid
resmi
academic
resmi
starchy
resmi
bond
resmi
stuffy
resmi
ceremonious
resmi
stiff
(kilise) resmileştirmek
establish
resmi
offical
resmi
a formal
resmi
{s} regulation
resmileştirme
formalisation
resmileştirme
formalization
resmi
state

The Head of State is here on an official visit. - Devlet Başkanı burada resmi bir ziyarette.

The United States does not have official diplomatic relations with Iran. - Birleşik Devletlerin İran ile resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

resmi
{s} certificated
resmi
{s} legal
resmi
formal, official, ceremonious
resmi
{s} statutory
resmi
solemn
resmi
pinup
resmi
{s} authorized
resmi
official, government, pertaining to the government or to a government office
resmi
{s} ceremonial
resmi
official, formal, ceremonial; frigid, stiff
resmi
official, authorized
Türkisch - Türkisch
Resmî bir duruma getirmek
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Resme, yazıya, çizgiye ait. Resme dair
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Ciddi. Çok sert
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Devlet adına veya devlet tarafından
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili: "Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur."- Y. K. Karaosmanoğlu
resmi
Samimî olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
resmi
Samimi olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan: "Kâmuran hemen hemen resmî tavırla hafifçe eğildi."- R. N. Güntekin
resmi
Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan
resmileştirme
Resmîleştirmek işi
resmileştirmek
Favoriten