dahi̇

listen to the pronunciation of dahi̇
Türkisch - Englisch

Definition von dahi̇ im Türkisch Englisch wörterbuch

dahi
genius

As everyone knows, he is a genius. - O herkesin bildiği gibi, o bir dahidir.

I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I'm homosexual. I'm a genius. - Ben bir alkoliğim. Ben bir uyuşturucu bağımlısıyım. Ben eşcinselim. Ben bir dahiyim.

dahi
{i} wizard
dahi
also

From 1859, Protestant missionaries from America started to arrive, and the Catholic and Russian Orthodox churches also became actively involved in missionary work. - 1859'dan itibaren, Amerika'dan Protestan misyonerler gelmeye başladı ve Katolik ve de Rus Ortodoks kiliseleri de misyonerlik çalışmalarına aktif olarak dahil oldular.

It is not enough to defeat our external enemies, it is also necessary to exterminate our internal enemies. - Harici düşmanları yenmek yetmez, dahili düşmanları da imha etmek lazımdır.

dahi
even

We don't even like Tom. - Biz dahi Tom'dan hoşlanmıyoruz.

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzerler, onlar tamamıyla mantıklıdır ama bütün zamanınızı bu konuyu düşünerek harcasanız dahi belirli bir kural bulmak imkansızdır.

dahi
as well
dahi
well
dahi
included
dahi
genie
dahi
as so
dahi
wiz
dahi
too

In Germany today, anti-violence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday. - Bugün Almanya'da, Pazartesi günü kundaklamada üç Türk'ün öldürüldüğü Hamburg'un yakınında bir yer de dahil birçok şehirde şiddet karşıtı mitingler gerçekleşti.

dahi
eke
dahi
likewise
dahi
also, too, even: O dahi söyledi. He said it, too./Even he said it
dahi
item
dahi
also, too, even
dahi
prodigy

I'm not exaggerating when I call him a prodigy. - Ona bir dahi dediğimde abartmıyorum.

He truly is a prodigy. - O, gerçekten bir dahidir.

dâhi
one with great mental ability
dâhi
very intelligent or talented person
dâhi
gifted, talented
dâhi
1.genius, man of genius
dâhi
genius, prodigy
dahi çocuk
child prodigy
dahi geri zekalı
(Pisikoloji, Ruhbilim) prodigious savant
dahi çocuk
prodigy infant
dahi
as
-de dahi
even when
dahiler
geniuses
aptal dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) idiot savant
bekleme durumunda dahi
even at standby state
otistik dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) autistic savant
Englisch - Englisch

Definition von dahi̇ im Englisch Englisch wörterbuch

Dahi
curd
dahi̇
Favoriten