conveyance; means of transportation

listen to the pronunciation of conveyance; means of transportation
Englisch - Türkisch

Definition von conveyance; means of transportation im Englisch Türkisch wörterbuch

convoy
{i} konvoy

Ordu kamyonları konvoyu yolu kapatıyordu. - The convoy of army trucks was blocking the road.

convoy
(korumak amacıyla) eşlik etmek
convoy
{f} eşlik et
means of transportation
ulaşım vasıtası
convoy
{i} koruma
convoy
{f} korumak
convoy
{i} eşlik
convoy
{i} kafile
convoy
{i} katar
convoy
(Askeri) KONVOY: l. Toplanıp birlikte hareket etmek üzere tertiplenmiş genellikle harp gemileri ve/veya uçakların refakatinde bulunan bir miktar ticaret gemisi veya yardımcı gemi ya da her ikisinden oluşan gemi kafilesi veya harp gemisi refakatinde tek bir ticari gemi veya yardımcı gemi. 2. Bir koruma söz konusu olmaksızın, kontrollü ve muntazam hareketi temin maksadıyla tertiplenmiş bir araç grubu. Ayrıca bak. "coastal convoy", "evacuation convoy", "ocean convoy"
convoy
{f} refakât etmek
convoy
{f} eşlik etmek
Englisch - Englisch
convoy
means of transportation
General term for the different kinds of transport facilities that are often used to transport people or cargo
conveyance; means of transportation
Favoriten