considering that, because, since

listen to the pronunciation of considering that, because, since
Englisch - Türkisch
dikkate alınarak, bu, çünkü bu yana
as
dahi
as
için
as
(bağlaç) ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
as
rağmen
as
-diği gibi
as
o veçhile
as
madem
as
bağ
as
-irken; -dikçe: I nabbed him as he was going out the door. Kapıdan çıkarken yakaladım. He's taking life more seriously as he gets
as
irken
as
suretle
as
veçhile
as
-irken
as
-dığı için
as
(Bilgisayar) adı
as
de (dahi anlamında)
as
iken
as
karşın
as
(İnşaat) gibi
as
This is as good as that
Englisch - Englisch
as
considering that, because, since
Favoriten