classified, confidential; clandestine, covert; hidden, latent

listen to the pronunciation of classified, confidential; clandestine, covert; hidden, latent
Englisch - Türkisch

Definition von classified, confidential; clandestine, covert; hidden, latent im Englisch Türkisch wörterbuch

secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

Onu sır olarak saklamak için ona söz verdim. - I promised him to keep it secret.

secret
{s} gizli

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Sen çok gizemli görünüyorsun. - You seem to be very secretive.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

secret
gizem

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

secret
saklı

Senden gizlim saklım yok. - I have no secrets from you.

Görünen o ki, o sırrı saklıyor. - It seems that she is keeping that secret.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

secret
anlaşılmaz şey
Englisch - Englisch
{s} secret
classified, confidential; clandestine, covert; hidden, latent
Favoriten