boyut

listen to the pronunciation of boyut
Türkisch - Englisch
dimension

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları görselleştirmek zordur.

That adds a new dimension to our problem. - O, sorunumuza yeni bir boyut kattı.

size

A person's heart is approximately the same size as their fist. - Bir insanın kalbi, yaklaşık olarak yumruğuyla aynı boyuttadır.

Do you have these shoes in my size? - Bu ayakkabılardan benim boyutumda olanından sizde var mı?

extent

Dan doesn't know the extent of Linda's criminal history. - Dan, Linda'nın suç tarihinin boyutunu bilmiyor.

It is important to recognize the extent of one's ignorance. - Birinin cehaletinin boyutunu bilmek önemlidir.

dimensions

It's difficult to visualize four dimensions. - Dört boyutluları hayal etmek zordur.

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

leaf length
magnitude
(Bilgisayar) width

Width is one of the basic dimensions. - Genişlik temel boyutlardan biridir.

(Dilbilim) trait
format
dimension , size
dimension; extent
(Bilgisayar) size to
boyut ayarı
(Matbaacılık, Basımcılık) scaling
boyut dağılımı
(Gıda) size distribution
boyut değişikliği
(Bilgisayar) size change
boyut dışlama kromatografisi
(Tıp) size-exclusion chromatography
boyut kutusu
(Bilgisayar) size box
boyut seç
(Bilgisayar) set size
boyut stabilitesi
dimensional stability
boyut sınırı
(Bilgisayar) size limit
boyut ölçü
size
boyut atama
(Bilgisayar) size assignment
boyut ataması
(Bilgisayar) size assignment
boyut bilinmiyor
(Bilgisayar) size unknown
boyut denetimi
dimensional control
boyut değişimi
dimensional change
boyut değişmesi
(Fizik) change in dimensions
boyut etkisi
(Jeoloji) size effect
boyut gizle
(Bilgisayar) hide dimension
boyut katmak
add dimension
boyut kazandırmak
add dimension
boyut kazanmak
take on dimension
boyut kazanmak
acquire dimension
boyut kb
(Bilgisayar) size in kb
boyut kontrolü
dimensional control
boyut pts
(Bilgisayar) sizepts
boyut sabitliği
size constancy
boyut ve döndürme
(Bilgisayar) size and rotate
boyut ve katlama
(Bilgisayar) size and fold
boyut ve yer
(Bilgisayar) size and position
boyut ve yönelim
(Bilgisayar) size and orientation
boyut ve yönelim
(Bilgisayar) size & orientation
boyut özellikleri
(Bilgisayar) size properties
boyut, faaliyet, konum, birlik, zaman ve teçhizat
(Askeri) size, activity, location, unit, time, and equipment
tane boyut dağılımı
(İnşaat) grading
3-boyut
(Bilgisayar) 3-d
3-boyut
(Bilgisayar) three-d
boyutlar
(Bilgisayar) sizes

Crystals of many colors and sizes were scattered across his desk. - Birçok renk ve boyutlarda kristaller onun masasının karşısında dağıldı.

Love comes in all shapes and sizes. - Aşk tüm şekil ve boyutlarda gelir.

boyutlar
proportions
boyutlar
(Bilgisayar) size

Are these all the sizes you have? - Elinizdeki tüm boyutlar bunlar mı?

Other factors of importance, which make litigation of large corporations more difficult, are the size and complexity of their activities. - Büyük şirketleri dava etmeyi zorlaştıran diğer önemli etkenler de faaliyetlerinin boyutları ve karmaşıklığıdır.

dikey boyut
(Bilgisayar) vertical size
gerçek boyut
(Bilgisayar) actual size
standart boyut
(Fotoğrafçılık) format
tam-boyut
(Bilgisayar) full-size
tane boyut dağılımı
(İnşaat) gradation
toplam boyut
(Bilgisayar) total size
uygulama boyut
(Bilgisayar) app size
yatay boyut
(Bilgisayar) horizontal size
yeni boyut
(Bilgisayar) new size
önceki boyut
(Bilgisayar) restore
boyutlar
dimensions

What are the dimensions of the room? - Odanın boyutları nedir?

An atom's dimensions are extremely small. - Bir atomun boyutları son derece küçüktür.

nitelik, özellik, ölçü, boyut
quality, features, dimensions, size
boyutlar
proportion
cins ve boyut listesi
cutting list
esas boyut
basic size
fiziksel boyut
(Bilgisayar) physical size
genel boyut
general dimension
nominal boyut
nominal dimension
normal boyut
(Bilgisayar) normal size
otomatik boyut
(Bilgisayar) automatic size
pencere önceki boyut
(Bilgisayar) window restore
sonlu boyut
(Matematik) finite dimension
tarih ve boyut
(Bilgisayar) date and size
teknolojik boyut
technologic dimension
temiz boyut
clear dimension
uygulama önceki boyut
(Bilgisayar) app restore
Türkisch - Türkisch
Nitelik, genişlik, kapsam: "Macarların kukla tiyatrosunu seyrederken de aynı inanılmaz boyutlara vardığını görmüştüm."- H. Taner
Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten her biri, buut
Fotoğraf makinelerinde, filmlerde ve fotoğraf kâğıtlarında büyüklüğün ölçüsünü ifade eden deyim
Nitelik, genişlik, kapsam
Durum
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
Durum: "Yeni boyutlar, düşünme olanakları kazandığımı sanarak ayrıldım tiyatrodan."- N. Cumalı
(Hukuk) BUUT
(Hukuk) DİMANSİON
Boyutlar
ebat

Onlar muhtelif ebatlarda imal edilirler. - Onlar çeşitli boyutlarda yapılırlar.

boyut
Favoriten