bollaşmak

listen to the pronunciation of bollaşmak
Türkisch - Englisch
widen
to abound, become plentiful, be in good supply
to get wide, get loose, fit loosely
expand
loosen
get wide
abound
bol
{s} abundant

There are abundant food supplies. - Bol gıda malzemeleri var.

Australia is abundant in minerals. - Avustralya'da mineraller bol miktarda bulunur.

bol
ample

We have ample time to catch our train. - Trenimizi yakalamak için bol zamanımız var.

Sami had ample time and ample opportunity to kill Layla. - Sami'nin Leyla'yı öldürmek için bol zaman ve bol fırsatı vardı.

bol
{s} wide

The original qipao was wide and loose. - Orijinal qipao geniş ve boldu.

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

bol
{s} loose

This coat looks loose on me. - Bu ceket üzerimde bol görünüyor.

Tom likes to wear loose-fitting clothes. - Tom bol giysiler giymeyi seviyor.

bollanmak, bollaşmak
to get wide, to loosen; to abound, to become plentiful
bol
{s} generous

She is one of the most generous people I know. - O, tanıdığım en eli bol insanlardan biridir.

The portions at this restaurant are generous. - Bu restoranda porsiyonlar boldur.

bol
copious

I found the suites capacious, the sofas commodious, the sandwiches copious. - Ben, suitleri ferah, kanapeleri geniş sandviçleri bol buldum.

They begin losing copious amounts of hair. - Bol miktarda kıl kaybetmeye başladılar.

bol
hefty
bol
{s} bountiful

The rice we harvested is bountiful. - Bizim biçtiğimiz pirinç boldur.

bol
full

She is still full of energy. - O hala bol enerji var.

The dress has a full skirt. - Elbisenin bol bir eteği var.

bol
{s} flush
bol
{s} plentiful

We have a plentiful supply of water. - Bol miktarda suyumuz var.

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

bol
wealthy
bol
{s} affluent
bol
luxuriant
bol
voluminous
bol
plenty

We have had plenty of rain this year. - Bu yıl bol yağmur vardı.

There are plenty of fresh eggs on the table. - Masada bol miktarda taze yumurta var.

bol
(Tıp) bol
bol
heft
bol
plentitude
bol
redundant
bol
galore
bol
plenty of

There are plenty of fresh eggs on the table. - Masada bol miktarda taze yumurta var.

You promised that there would be plenty of hedgehogs in the village! - Köyde bol miktarda kirpi olacağına söz verdin!

bol
lush
bol
opulent
bol
rich
bol
caboodle
bol
large

He endowed the college with a large sum of money. - O, üniversiteye bol miktarda para bağışladı.

Very large windows assure abundant natural daylight. - Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar.

bol
hearty
bol
{s} bounteous
bol
exuberant
bol
abounding
bol
{s} effusive
bol
affluence
bol
plentiful, abundant, ample, copious
bol
{s} prodigal
bol
{s} unstinted
bol
liberal
bol
{s} handsome
bol
claret cup
bol
{s} fecund
bol
wide and loose-fitting; too large
bol
{s} unsparing
bol
{s} riotous
bol
superabundant
bol
plentiful, abundant, opulent, profuse, copious, ample; loose, wide
bol
{s} rank
bol
{s} plenteous
bol
{s} baggy

Tom wore baggy jeans. - Tom bol kot pantolon giymişti.

These jeans are baggy. - Bu pantolon torba gibi bol.

bol
{s} profuse

I apologized profusely for my being late. - Geç kaldığım için bolca özür diledim.

Tom apologized profusely. - Tom bol bol özür diledi.

bol
lavish
Englisch - Englisch

Definition von bollaşmak im Englisch Englisch wörterbuch

bol
bolognese
BOL
(Ticaret) (bill of lading) A document created for a given shipment that indicates the contents and destination, and forms a contractual basis for claims or resolution with the carrier if required
bol
BOLometers technical device (astronomy)
bol
Begin Of Life
bol
Oak Lawn Branch Library
bol
Bill of Lading transport or Document used to acknowledge receipt of goods; may also be used to serve as a contract for the cargo
bol
Bill of Lading Document used to acknowledge receipt of goods; may also serve as a contract for the transport of cargo
bol
[Welsh belly] Also as 'bwl'
bol
Beginning of Life
bol
Bill of Lading (BOL) refers to the document on which a carrier acknowledges receipt of materials loaded onto the truck
Türkisch - Türkisch
Bol durumda olmak
(Osmanlı Dönemi) TEFEYYÜZ
bolalmak
Bol
geniş
Bol
gani
Bol
(Osmanlı Dönemi) CÜFAL
bol
Nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı: "Demek ki zeytinin bol ve ucuz olduğu bir yerdeymiş."- B. Felek. Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki
bol
özel bir cam kap içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad
bol
Tahta döşeme
bol
şarap, likör ve madensuyuna meyve doğranarak özel bir cam kap içinde yapılan içki
bol
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
bol
Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki
bol
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı: "Bol zamanıma yetişti de ben onu böyle şımarık büyüttüm."- P. Safa
bol
Olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı
bol
Likör, şarap, meyve suyu ve soda ile yapılan bir içki
bol
özel bir cam kap içinde likör, şarap, meyve ve madensuyu karıştırılarak hazırlanan içki
bollaşma
Bollaşmak işi veya durumu
Englisch - Türkisch

Definition von bollaşmak im Englisch Türkisch wörterbuch

bol
(Tıp) bol
bollaşmak
Favoriten