boat

listen to the pronunciation of boat
Englisch - Türkisch
{i} tekne

Adaya tekne ile ulaşmak kolaydır. - The island is easy to reach by boat.

Ben, kıyıdan yaklaşık bir mil ötede bir balıkçı teknesi gördüm. - I saw a fishing boat about a mile off the shore.

{i} bot

Büyük bir dalga adamı bottan attı. - A big wave swept the man off the boat.

O suda küçük bir bot ile denize açılıyor. - He is sailing a little boat on the water.

{i} kayık

Gölde kayıkla dolaşalım isterdim, sadece ikimiz. - I'd like to float in a boat on the lake, just the two of us.

Bazı kayıklar gölün üstündedir. - Some boats are on the lake.

{i} (gemi, vapur, sandal, yat gibi) tekne: What time does the boat leave? Vapur kaçta kalkıyor? I've got a new boat. Yeni bir sandalım var. How
{i} sandal
{i} gemi

Hepimizin aynı gemide olduğunu hatırla. - Remember that we are all in the same boat.

Gemi ile gitmek arabayla gitmekten daha uzun sürüyor. - Traveling by boat takes longer than going by car.

kayıkla taşımak
kayık tabak
sandalla/kayıkla gezmek
sandal ile taşımak
be all in the same boat aynı halde olmak
{f} kayıkla gezmek
bota bin
(Askeri) BOT: Küçük bir deniz aracı
sandalla gezmek
nakletmek
kase/gemi/bot
{i} filika
(fiil) kayıkla gezmek
(Askeri)  tekne
yattan
assault boat
hücumbot
boat deck
(Askeri) rüşvet güverte
boat deck
(Havacılık,Teknik) filika güvertesi
boat form
(Kimya) kayık biçimi
boat neck
(Tekstil) kayık yaka
boat shed
kayıkhane
boat team
(Askeri) bot timi
boat yard
(Askeri) çekek yeri
boat hook
çengelli uzun sırık
boat house
kayıkhane
boat race
{i} kayık yarışı
boat train
tren
boat builder
tekne üreticisi
boat chock
kalastra
boat cruise
Tekne tatili
boat hook
tekne kanca
boat load
gemi yükünün ağırlığı
boat race
kayık yarışı yap
boat ride
Tekne gezisi
boat tour
Tekne turu
boat trip
Tekne turu
boat trips
tekne turları
boat anchor
(Askeri,Teknik) filika demiri
boat and aircraft
(Askeri) gemi ve uçak
boat assembly area
(Askeri) BOT TOPLANMA SAHASI: Yüklenmiş deniz çıkarma araçları veya amfibi araçların, deniz üzerindeki bir hareket ve intikal düzeninde toplandıkları belirli bir saha
boat assignment table
(Askeri) BOT TAHSİS ÇİZELGESİ: Gemiden kıyıya intikal sırasında her botun alacağı personel ve malzemeyi gösterir çizelge
boat availability table
(Askeri) ÇIKARMA ARACI MEVCUT ÇİZELGESİ: Bak. "landing craft availability table"
boat bug
(Hayvan Bilim, Zooloji) sandal böceği
boat carrier
bot taşıyıcısı
boat compass
filika pusulası
boat cover
(Askeri) bot kapelası
boat davit
(Askeri) filika mataforası
boat deck
filika
boat deck
kontra güvertesi
boat diagram
(Askeri) bot yükleme şeması
boat diagram
(Askeri) BOT YÜKLEME ŞEMASI: Amfibi harekatta, hücum dalgalarında bulunan insan ve malzemenin botlardaki yerlerini gösterir diyagram
boat engines
filika makineleri
boat flotilla
(Askeri) BOT FİLOTİLLASI: İki veya daha çok bot grubunun harekatı müşterek bir komutanın mevcudiyetini gerektirdiği zaman, kontrolü kolaylaştırmak maksadıyla teşkil edilmiş, iki veya daha çok bot grubundan mürekkep bir kuruluş. Buna sadece "flotilla"da denir
boat group
(Askeri) BOT GRUBU: Çıkarma araçları temel kuruluşu. Deniz çıkarma araçları veya amfibi araçların ilk çıkarma seferinde karaya çıkarılacak her tabur çıkarma timi (veya eşidi) için bir bot grubu teşkil edilir. Ayrıca bakınız: "group"
boat group
(Askeri) bot grubu
boat group commander
(Askeri) gemi grup komutanı
boat hook
filika kancası
boat hook
kayık kancası
boat lane
(Askeri) bot şeridi
boat lanes
(Askeri) BOT ŞERİTLERİ: Amfibi hücum çıkarma araçlarına ait ve çıkarma kıyılarından taarruz çıkış hattına doğru uzanan şeritler. Bot şeritlerinin genişliği ilgili kıyının uzunluğu ile tayin edilir
boat oar
kayık küreği
boat origami
(Bilgisayar) kayık origamisi
boat race
kürek yarışı
boat race
kayık yarışı yapmak
boat rendezvous area
(Askeri) BOT-BULUŞMA SAHASI: Yüklenmiş çıkarma araçları veya amfibi araçların, evvela taarruz çıkış hattına ve buradan kıyıya hareket için, çıkarma hücumu düzeninde toplandıkları belirli bir alan
boat space
(Askeri) bot kapasitesi faktörü
boat space
(Askeri) BOT KAPASİTESİ FAKTÖRÜ: Bot çıkarma araçları ve amfibi araçların kapasitelerini tayinde kullanılan saha ve ağırlık faktörüdür ve şahsi teçhizat ile 1 kişinin ihtiyacını temel alır. Kişinin 224 libre ağırlığında olduğu ve 13.5 küp ftp. yer kapladığı farz edilir. Ayrıca bakınız: "man space"
boat storage
(Askeri) tekne sığınağı
boat tail
(Askeri) botun kıç kısmı
boat tail
(Havacılık) kayık kuyruğu
boat team
(Askeri) BOT TİMİ: Bir amfibi harekatta, gemiden kıyıya intikal için bir çıkarma aracına veya amfibi araca tahsis edilmiş kıta
boat telephone
(Askeri) BOT TELEFONU: Bir kıyı vasıtasıyla kıyı ile bir bot arasında muhabere için kullanılan ses güçlü telefon
boat train
vapur bağlantılı tren
boat train
(fiil)pur bağlantılı tren
boat varnish
(Askeri) bot verniği
boat varnish
(Askeri) sudan etkilenmez vernik
boat wave
(Askeri) bot dalgası
boat wave
(Askeri) Tekne/ bot dalgası
boat wave
(Askeri) tekne dalgası
boat winch
filika vinci
board to the boat
bota binmek
mooring boat
Palamar botu
rock the boat
{k} (var olan) durumu bozmak
rock the boat
{k} (deyim) fikir ayriligi cikararak isleri busbutun berbat etmek
all in the same boat
aynı durumda
assault boat
(Askeri) hücum çıkarma botu
crash boat
(Askeri) kurtarma botu
crew boat
(Askeri) personel taşıma botu
drill boat
(Askeri) sondaj botu
fire boat
(Askeri) yangın botu
leisure fishing boat
(Askeri) serbest balıkçı botu
life boat
(Askeri) cankurtaran sandalı
life boat
(Askeri) can salı
life boat
(Askeri) cankurtaran filikası
life boat
(Askeri) flika
life boat
(Askeri) cankurtaran salı
miss the boat
treni kaçırmak
motor boat
motorbot
narrow boat
(Askeri) dar gemi
rescue boat
(Askeri,Teknik) kurtarma botu
sailing boat
(Askeri) yelkenle hareket eden gemi
ships boat
(Askeri) filika
small boat
kayık
small boat
(Askeri) sandal
steel boat
çelik tekne
storm boat
(Askeri) hücumbot
storm boat
(Askeri) hücum botu
supply boat
(Ticaret) ikmal gemisi
survey boat
(Askeri) araştırma botu
whatever floats your boat
(deyim) kendini nasıl mutlu hissediyorsan
whatever floats your boat
(deyim) işine nasıl geliyorsa
wooden boat
(Askeri) ahşap tekne
boating
botla dolaşma
cargo boat
yük gemisi
cargo boat
şilep
compete in a boat race
bot yarışı yap
deck boat
güverte filikası
fast boat
hızlı gemi
fast boat
ekspres vapur
fishing boat
balıkçı kayığı
flying boat
deniz uçağı
in the same boat
aynı topun ağzında
in the same boat
aynı durumda
jolly boat
küçük filika
life boat
cankurtaran
long boat
büyük sandal
long boat
şalupa
mail boat
posta vapuru
miss the boat
fırsatı kaçırmak
miss the boat
vapuru kaçırmak
packet boat
posta gemisi
paddle boat
yandan çarklı gemi
participate in a boat race
tekne yarışına katıl
patrol boat
devriye botu
pilot boat
kılavuz gemi
pilot boat
kılavuz motoru
power boat
motorbot
racing boat
yarış botu
river boat
nehir botu
rock the boat
velveleye vermek
rowing boat
kayık
rowing boat
sandal
sailing boat
yelkenli kayık
sailing boat
yelkenli gemi
ship's boat
gemi yatağı
steam boat
istimbot
steam boat
vapur
torpedo boat
torpidobot
torpedo boat
mayın gemisi
torpedo boat destroyer
torpido muhribi
water boat
su gemisi
Boat trip
gemi turu
be in the same boat
Diğerleriyle aynı güç durum içinde olmak
beside the boat
tekne yanında
boating
kayıkçılık
by boat
Tekne ile
compete in a boat race
bot yarısı yap
fishing boat
balıkçı teknesi

Ben, kıyıdan yaklaşık bir mil ötede bir balıkçı teknesi gördüm. - I saw a fishing boat about a mile off the shore.

Büyük gemi bir balıkçı teknesine çarptı. - The big ship rammed a fishing boat.

forward part of the boat
Teknenin on kısmı
in the same boat
Aynı zor durumda olmak, aynı tehlikeleri ya da kaderi paylaşmak

to be in the same boat.

masula boat
masula tekne
packet boat
paket tekne
pleasure boat
eğlence gemisi
push the boat out
kesenin ağzını açmak
rock the boat
(deyim) Bir duruma müdahele edip, o işi karıştırmak

You shouldn't sit there and say everything's fine, don't rock the boat.

sail boat
yelkende
swift boat
hızlı tekne
boating
{i} kürek çekme
boating
{i} kayıkla gezme
boating
botla dolaşma,kayıkçılık
Englisch - Englisch
One of two possible conformers of cyclohexane rings (the other being chair), shaped roughly like a boat
To travel by boat
A full house
A craft used for transportation of goods, fishing, racing, recreational cruising, or military use on or in the water, propelled by oars or outboard motor or inboard motor or by wind
If you say that someone is rocking the boat, you mean that they are upsetting a calm situation and causing trouble. I said I didn't want to rock the boat in any way
If you push the boat out, you spend a lot of money on something, especially in order to celebrate. I earn enough to push the boat out now and again
a small vessel for travel on water
{v} to convey in a boat
{n} a small vessel usually moved by oars
If you say that someone has missed the boat, you mean that they have missed an opportunity and may not get another
A wakeboarder or wakeskater is usually pulled by a motorized boat
A vehicle, utensil, or dish, somewhat resembling a boat in shape; as, a stone boat; a gravy boat
Hence, any vessel; usually with some epithet descriptive of its use or mode of propulsion; as, pilot boat, packet boat, passage boat, advice boat, etc
Another name for a full house
Any type of small craft on the inland waterways Normally less than 7 foot beam
A supporting structure used to hold semiconductor wafers during and between processing
The welded aluminum pieces that connect the pVPD Front and Back Plates and provide the mounting point for pVPD Detector Assemblies
Another name for a full house I've also heard "full boat," but I think it sounds idiotic so I'm not giving it a separate entry
ride in a boat on water
> chuan
boats carry us over water (our emotions)
To transport in a boat; as, to boat goods
A boat is a vessel for travelling over water
To go or row in a boat
Byway open to all traffic
Carried on the ship such as the lifeboat
A hole in the water, where you through money into An alternate definition might be that a boat is a vehicle that floats in water and can be used for any number of useful or enjoyable activities Boats are a means of transport on the water, an adiction, some are also a home You find the following types on boats on the Irish Inland Waterways are: Dinghi, Rowing Boat, Canoe, Inflatables, Sailing Boats, Cruisers, Barges, Tug Boats Boats are built from Wood, Steel, Fiberglass or Rubber, we have even seen one made out of re-enforced concrete
A seagoing vessel under 150' in length
{f} travel by or sail in a boat; sail a boat; transport by boat
Raft These words are interchangeable
Any small, deckles craft propelled by oars and/or a small sail, also called skiffs or dinghies; The Pinda, a small ship's boat is a common craft of this type
A hole in the water surrounded by wood into which one pours money
Access via boats at sea level
Racing boats are made to accommodate two, four or eight rowers, with a cox Fours and pairs are also available without coxing positions
You can refer to a passenger ship as a boat. When the boat reached Cape Town, we said a temporary goodbye. see also gravy boat, rowing boat
a small craft used to navigate on water
A fairly indefinite term A waterborne vehicle smaller than a ship; a small craft carried aboard a ship
a dish (often boat-shaped) for serving gravy or sauce
A small open vessel, or water craft, usually moved by cars or paddles, but often by a sail
n kapal
Container (usually quartz, metal, or Teflon) used to carry wafers during the various manufacturing stages
A boat is something in which people can travel across water. One of the best ways to see the area is in a small boat The island may be reached by boat from the mainland
If two or more people are in the same boat, they are in the same unpleasant situation. boat people U boat Unterseeboot undersea boat
a vessel with one, two or no masts
To place in a boat; as, to boat oars
A slang term for a full house
{i} ship, vehicle for traveling on water; bowl, serving dish
The term is sometimes applied to steam vessels, even of the largest class; as, the Cunard boats
a small vessel for travel on water ride in a boat on water
boat lift
A mechanism used for raising and lowering boats on a canal vertically from one water level to another
boat lifts
plural form of boat lift
boat people
plural form of boat person
boat person
A person seeking asylum, refuge or immigration to a new country arriving by sea, either legally or illegally
boat race
The face
boat shoe
A type of casual footwear resembling a loafer, originally designed to be worn aboard a boat, characterized by water-resistant hide, soles designed to improve hold on wet deck of the boat and side lacing
boat shoes
plural form of boat shoe
boat trip
trip made with a boat or ship
Boat Race
a rowing race on the River Thames in Britain, held every year between teams from Oxford University and Cambridge University
boat bug
An aquatic hemipterous insect of the genus Notonecta; so called from swimming on its back, which gives it the appearance of a little boat
boat bug
Called also boat fly, boat insect, boatman, and water boatman
boat deck
the upper deck on which lifeboats are stored
boat hook
A pole with a metal point and hook at one end used especially to maneuver logs, rafts, and boats. a long pole with an iron hook at the end, used to pull or push a small boat
boat hook
A device designed to catch a line or ring-bolt when coming alongside a pier or picking up a mooring
boat hook
A short shaft with a fitting at one end shaped to facilitate use in putting a line over a piling, recovering an object dropped overboard, or in pushing or fending off
boat hook
pole-handled hook used to pull or push boats
boat hook
a wooden staff with a metal hook and prod at one end used for fending off or holding on when coming alongside a vessel or a wharf It is also used for picking up small objects from the water
boat people
{i} refugees who flee their country by sea; Indochinese refugees who fled Indochina by sea in small boats following the Vietnam War in 1975; ethnic Chinese people who fled Vietnam in the same manner after the Chinese invaded Vietnam in 1979
boat people
Boat people are people who escape from their country in small boats to travel to another country in the hope that they will be able to live there.. 50,000 Vietnamese boat people. Refugees, usually political ones, who attempt to flee from their native country to other countries by boat: "hundreds of thousands of boat people descending on the nation, arms outstretched in need" (Jerry Adler). people who escape from bad conditions in their country in small boats refugees. Refugees fleeing by boat. The term originally referred to the thousands of Vietnamese who fled their country by sea following the collapse of the South Vietnamese government in 1975. Crowded into small vessels, they were prey to pirates, and many suffered dehydration, starvation, and death by drowning. The term was later applied to waves of refugees who attempted to reach the U.S. by boat from Cuba and Haiti and also to Afghan and other refugees seeking asylum in Australia
boat race
{i} race between people who are rowing or driving boats; annual rowing race between Oxford and Cambridge Universities on the Thames River (each University represented by a crew of eight on one boat)
boat race
{f} participate in a boat race
boat race
a race between people rowing or driving boats
boat racing
the sport of racing boats
boat shell
It is so named from its form and interior deck
boat shell
A marine univalve shell of the genus Cymba
boat shell
A marine gastropod of the genus Crepidula
boat shell
The species are numerous
boat shoe
n. A moccasinlike canvas or leather shoe having a rubber sole designed to provide traction on wet surfaces
boat train
a train taking passengers to or from a port
boat train
A boat train is a train that takes you to or from a port. A train that regularly carries passengers between a city and a port. a train that takes people to or from ships in a port
boat whistle
a whistle on a boat that is sounded as a warning
boat-race
participate in a boat race
boat-rocking ripple
small waves which move a boat back and forth
boy in the boat
The human clitoris
U-boat
Any German submarine of the First or Second World War, or any Austro-Hungarian submarine of the First World War
advice boat
A swift boat used to carry messages; a dispatch boat
banana boat
A cocktail made from a melon liqueur, a banana liqueur, curacao and pineapple juice
banana boat
A ship designed to transport bananas
boating
the activity of going out onto a body of water in a boat
bunder boat
A surf-boat in use at Mumbai and along the Malabar coast
coastal motor boat
a small warship used in the Royal Navy during the First World War that carried torpedoes, mines or depth charges
couta boat
A type of fishing boat used in Victoria, Australia, until the 1950s, latterly reinvented as a recreational sailboat
dragon boat
A type of boat raced in Chinese festivals featuring a dragon motif and twenty paddling, one drumming, and one steering known as the sweep
dragon boat festival
A traditional Chinese feast, on the fifth of May in lunar calendar
fishing boat
A boat used for fishing
fresh off the boat
Newly arrived from a foreign place, especially as an immigrant who is still unfamiliar with the customs and language of his or her new environment

Metropolis is the story of a harmless, hapless, nameless young German immigrant, fresh off the boat in 1860-something, who has a knack for naively stumbling into complicated plots through no fault of his own.

full boat
A full house
goat boat
wave ski

I even surfed 6ft Bluff up north on a goat boat — realsurf.com Complete Surfer forum.

goat boat
to ride a wave ski

Do us surfers a favour please and goat boat at Nobblers or Sumpters - please. — BBC Cable Bay message forum.

gravy boat
dish used to serve gravy
ice boat
an ice yacht
in the same boat
In the same situation or predicament; having the same problems

You can ignore their problems, but you could be in the same boat someday.

incense boat
The vessel that holds incense before it is put into a censer
incense-boat
Attributive form of incense boat, noun

It had an incense-boat look to it.

little man in the boat
The clitoris
long-tail boat
Alternative spelling of longtail boat
longtail boat
A type of watercraft native to Southeast Asia, which uses a common automotive engine as a powerplant; there is much variation among them, and in rural areas they may be improvised from bamboo and traditional materials with the sole defining characteristic being a secondhand car or truck engine
mackinaw boat
A cargo boat, with a large flat bottom and sharp ends, formerly used on the Great Lakes and the Missouri River (to a lesser extent, elsewhere)
mackinaw boat
A shooner-rigged boat once used on the Great Lakes
masoola boat
A kind of boat used on the coast of Madras, India. The planks are sewed together with strands of coir which cross over a wadding of the same material, so that the shock on taking the beach through surf is much reduced
miss the boat
To fail to take advantage of an opportunity; to overlook or be too late to pursue an option or course of action

The price discount ended yesterday and I just missed the boat on a great deal.

pleasure boat
A motorboat used for recreational activities, such as sport fishing or touring

Steaming up the Adriatic aboard ex-King Farouk's former pleasure boat (now renamed Freedom), Egypt's President Gamal Abdel Nasser arrived last week at the beautiful Yugoslav seaport of Dubrovnik.

pleasure-boat
Of or pertaining to a pleasure boat or pleasure boats

Last year some 28 million Americans spent more than $1.25 billion on a U.S. pleasure-boat fleet of more than 6,000,000.

poling boat
Any small boat, such as a punt, propelled using a long pole
push the boat out
to do something, especially spend money, more extravagantly than usual, particularly for a celebration
rock the boat
To disturb the status quo or go against rules or conventions, as in an effort to get attention

I'd just jump in and fix it, but that's not my job, and I don't want to rock the boat.

rowing boat
Any boat propelled only by oars; especially one used for recreation or sport
surf boat
A type of boat used in surf lifesaving to go from shore out through the breaking waves, and back again. Current designs are rowed by a crew of four, with a sweep at the back steering. Originally used for mass rescues, but now superceded by powered craft and used only for competition
swan boat
A paddle boat
swan boat
A longboat similar to a dragon boat, traditional in Thailand
swift boat
to put forth sensational negative stories about a political figure as part of a smear campaign against them, especially regarding their military record

Swift-boating's essence is a particular kind of dishonesty, or rather a particular combination of shadowy dishonesties. It usually involves a complex web of facts, many of which may even be true.

swift boat
A small, shallow draft water vessel used by the United States Navy for counterinsurgency (COIN) operations during the Vietnam War; Fast Patrol Craft (PCF)
torpedo boat
a small, high-speed warship designed to fire torpedoes, especially in coastal waters
whatever floats your boat
What makes you happy; what stimulates you
whatever floats your boat
Do whatever makes you happy or stimulates you
rock a boat
shake a boat back and forth, cause a boat to sway
rock the boat
shake the boat sharply from side to side, break the equilibrium; make trouble, upset a stable situation
boating
{a} conveying, or the practice of transporting in boats
cigarette boat
The cigarette boat or go-fast boat is a high performance boat of a characteristic design. Originally designed for his offshore racing team by Donald Aronow, the fast, powerful boats became notorious as the drug smuggling boat of choice in many parts of the world in the 1980s, 1990s and first years of the 21st century
fresh off the boat
Fresh off the boat (often abbreviated as F.O.B., FOB, F.O.T.B., FOTB, fobbish, freshie,boat,fobster, or fobbie) is a slang phrase applied to people of foreign nationality who have arrived in a host nation as tourists, immigrants, students, or, most commonly, as work permit applicants. The term is commonly applied to Eastern and Southern Pacific Asians, as well as South Asians, in the United States, Canada and Australia, as well as to Pacific Islanders in Australia and New Zealand. It was originally applied to European immigrants to America who had just stepped off of ship
rock the boat
(deyim) Disturb an existing situation
A boat
shallop
boated
past of boat
boating
{i} use of boats; rowing, canoeing (as a sport)
boating
present participle of boat
boating
In Persia, a punishment of capital offenders, by laying them on the back in a covered boat, where they are left to perish
boating
as an amusement; carriage in boats
boating
Boating is travelling on a lake or river in a small boat for pleasure. You can go boating or play tennis They were killed in a boating accident. the activity of travelling in a small boat for pleasure
boating
water travel for pleasure
boating
The act or practice of rowing or sailing, esp
boats
plural of boat
Türkisch - Englisch

Definition von boat im Türkisch Englisch wörterbuch

boat turu tavsiye edebilir misiniz
Can you recommend a boat trip
sailing boat
(Askeri) sailboat
boat

  Türkische aussprache

  bōt

  Aussprache

  /ˈbōt/ /ˈboʊt/

  Etymologie

  [ bOt ] (noun.) before 12th century. From Middle English boot, bot, boet, boyt Old English bāt (“boat”) *baitaz, *baitan (“boat, small ship”) *bheid- (“to break, split”). Cognate with Old Norse beit (“boat”). Old Norse bātr (whence Icelandic bátur, Norwegian båt), Dutch boot, German Boot, and French bateau are all ultimately borrowings from the Old English word.

  Tempora

  boats, boating, boated

  Gemeinsame Collocations

  boat trip

  Videos

  ... ROW ROW ROW YOUR BOAT GENTLY DOWN THE STREAM ...
  ... HOW ABOUT "ROW ROW ROW YOUR BOAT"? ...
Favoriten