beneficial, profitable; helpful

listen to the pronunciation of beneficial, profitable; helpful
Englisch - Türkisch
yararlı, karlı, faydalı
advantageous
avantajlı

Biz bunu çok avantajlı koşullar altında yaptık. - We did this under very advantageous conditions.

Bu evlilik onun kariyeri için avantajlı olacak. - This marriage will be advantageous to his career.

advantageous
{s} yararlı
advantageous
üstünlük sağlayan
advantageous
{s} kârlı
advantageous
{s} faydalı
advantageous
advantageously faydalı bir şekilde
advantageous
faydalı istifadeli
advantageous
avantajlı,karlı
Englisch - Englisch
{s} advantageous
beneficial, helpful
{s} benefic
beneficial, profitable; helpful
Favoriten