bayramlık

listen to the pronunciation of bayramlık
Türkisch - Englisch
holiday
one's holiday best, one's best clothes, one's best
clothes worn on festive occasions
one's best bib and tucker, glad rag
Bairam present
festive clothes
fit for a Bairam
festive
gala dress
holiday clothes
sunday
go to meeting
bayram
festival

Halloween was originally a Celtic festival. - Cadılar Bayramı aslında bir Kelt festivaliydi.

Why do we call Hanukkah The Festival of Lights? - Hanuka'ya neden Işık Bayramı diyoruz?

bayram
{i} holiday

Sea Day is one of the Japanese national holidays celebrated on the third Monday in July. - Deniz Günü, temmuz ayının üçüncü pazartesi günü kutlanan, Japonya'nın ulusal bayramlarından biridir.

Easter is an important Christian holiday celebrating the resurrection of Jesus Christ. - Paskalya İsa Mesih'in dirilişini kutlayan önemli bir Hıristiyan bayramıdır.

bayram
feast

That feast was one of the best I ever had. - O bayram şimdiye kadar yaşadıklarımın en iyisiydi.

Her lovely voice was a real feast to the ears. - Onun güzel sesi kulaklar için gerçek bir bayramdı.

bayramlık ad
ugly nickname given to someone to tease him
bayramlık ağzını açmak
slang to swear
bayramlık ağız
slang cursing, swearing
bayramlık elbise
holiday clothes
bayramlık elbise
Sunday best
bayramlık elbise
glad rags
bayramlık giysi
best bib and tucker
bayram
Bairam, feast, fiesta, festival, holiday; rejoicing
bayram
festal
bayram
hols
bayram
holidays

We put up the flags on national holidays. - Ulusal bayramlarda bayrakları havaya kaldırmalıyız.

I hate holidays, because I ought to be merry and happy on holidays, and can't. - Bayramlardan nefret ederim, çünkü bayramlarda neşeli ve mutlu olmalıyım ve olamıyorum.

bayram
rejoicing
bayram
epulation
bayram
fetival
bayram
red-letter
bayram
feast day
bayram
fiesta
bayram
bairam
bayram
high day
bayram
(Arabic word) Eid
bayram
Eid

Eid al Fitr and Eid al Adha.

We will celebrate Eid ul-Fitr tomorrow. - Yarın ramazan bayramını kutlayacağız.

Bayram
(isim) Religious festival; festival
bayram
{i} gala
bayram
fete
Türkisch - Türkisch
Bayramda kullanılan, bayrama özgü olan
(Osmanlı Dönemi) ÎDİYYE
BAYRAMLIK
Bayramlarda verilen armağan
BAYRAMLIK
Bayramda kullanılan, bayrama özgü olan: "Bu bayramlık poz ve davranışlar aslında suni bir şey olmakla beraber güzel bir şeydi, çünkü güler yüzlü bir davranıştı bu."- H. Taner
bayramlık ad
Başkaları tarafından takılan kötü ad, lâkap
bayramlık ağız
Küfür
bayram
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
BAYRAM
(Osmanlı Dönemi) Bir dinde mübarek addolunan gün
Bayram
id
bayram
Sevinç, neşe
bayram
Özel olarak kutlanan gün
bayram
Sevinç, neşe: "Sandalda, gemide bir sevinç, bir bayram, el çırpmalar, gülüşler, yaşalar."- N. Cumalı. Özel olarak kutlanan gün: "Üzüm bayramlarının eğlencelerinde bulunmak istiyorum."- H. E. Adıvar
bayramlık
Favoriten