aptal aptal

listen to the pronunciation of aptal aptal
Türkisch - Englisch
stupidly
aptal
silly

He's always asking silly questions. - O her zaman aptal sorular soruyor.

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazancını aptal bir kıza harcadığı idi!

aptal
stupid

My last husband was really stupid. - Son kocam gerçekten aptaldı.

Why did you say such a stupid thing? - Neden böyle aptalca bir şey söyledin?

aptal
foolish

You've acted foolishly and you will pay for it. - Aptalca davrandın,bunun hesabını ödeyeceksin.

They said the deal was foolish. - Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi.

aptal aptal dolaşmak
mooch
aptal aptal konuşmak
tittle tattle
aptal
fool

Don't call that student a fool. - O öğrenciye aptal deme.

A fool and his money are soon parted. - Aptal parasının kıymetini bilmez.

aptal
dummy

I thought you were a dummy. - Ben senin bir aptal olduğunu düşünüyordum.

aptal
idiot

Idiot! She's not being honest when she says she loves you. Haven't you figured it out yet? She's just a gold digger. - Aptal! Seni sevdiğini söylediğinde dürüst olmuyor. Hâlâ anlamadın mı? O, tam bir altın arayıcısı.

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor.

aptal yerine koymak
fool

Is it hard to fool you? - Seni aptal yerine koymak zor mu?

Tom didn't want to make a fool of himself. - Tom kendini aptal yerine koymak istemedi.

aptal
dumb

He is the dumbest kid in the class. - Sınıfta en aptal çocuktur.

The world is full of dumb people. - Dünya aptal insanlarla dolu.

aptal
birdbrain
aptal
thickheaded
aptal durumuna düşürmek
(deyim) make a fool of
aptal yerine koymak
(deyim) make a fool of
aptal yerine koymak
make a fool of somebody
aptal
idiotical
aptal
(Argo) crank
aptal
ideot
aptal
(Argo) screwball
aptal
bird-brained
aptal
besotted
aptal
sheepshead
aptal
dumbed
aptal
(Argo) sawney
aptal
(deyim) half-baked
aptal
(Konuşma Dili) lamebrain
aptal
(Argo) flibbertigibbet
aptal
(Argo) featherhead
aptal
puddinghead
aptal
(Argo) dumbass

It's better to be alone than with some dumbass by your side. - Yalnız olmak yanında birkaç aptalla birlikte olmaktan daha iyidir.

aptal
(Argo) schmo
aptal
nidget
aptal
dorky
aptal
nong
aptal
schnook
aptal
(Argo) scatterbrain
aptal
(Argo) jobbernowl
aptal
dork
aptal
(deyim) jackass
aptal
(Argo) dweeb
aptal
(deyim) bozo

What do you say we ditch this bozo and have some fun? - Bu aptaldan kurtulup biraz eğlenmeye ne dersiniz?

aptal
(deyim) hare-brained
aptal
goofball
aptal
muddleheaded
aptal
asses
aptal
ditzy
aptal
twirp
aptal
(Argo) bird brain
aptal
(deyim) goof

It sounds a bit goofy. - O biraz aptal görünüyor.

You goofed, didn't you? - Sen aptalca davrandın, değil mi?

aptal
(Argo) dumb ass
aptal
barmy
aptal
(Argo) dingleberry
aptal
(Argo) harebrain
aptal
half-wit
aptal
dumb-bell
aptal
crass
aptal
daft
aptal
blockhead
aptal
(Argo) featherbrain
aptal
cockeyed
aptal
dunny
aptal
gobemouche
aptal
gaby
aptal
fat-head
aptal
imbecile

This imbecile has sharp teeth. - Bu aptalın keskin dişleri var.

aptal
(Argo) rattlebrain
aptal
goosey
aptal
half-witted
aptal
witless
aptal
(Argo) lunatic
aptal
(Argo) nut
aptal
chump
aptal
(Konuşma Dili) dim-wit
aptal
vacuous
aptal
fat-headed
aptal
(deyim) goose
aptal altını
fool's gold
aptal bir şekilde
witlessly
aptal kimse
fool
dili aptal
lamebrain
seni aptal
you stupid
seni aptal!
you idiot!
aptal
(deyim) twat

He's a twat. I can't listen to his nonsense anymore. - O bir aptal. Onun saçmalıklarını artık dinleyemem.

aptal
asinine
aptal kutusu
Boob tube, television
aptal yerine koyma
fool of
bana aptal dedin
you called me stupid
allah'ın belâsı aptal
damned fool
aptal
oafish
aptal
stupid person
aptal
lummox
aptal
dunce
aptal
half wit
aptal
booby
aptal
twerp
aptal
dotty
aptal
simpleton, fool
aptal
gormless
aptal
dumb bell
aptal
idiotic

Internet comments are generally idiotic. - İnternet yorumları genellikle aptalca.

It's the most idiotic thing I've seen in my life. - Bu, hayatımda gördüğüm en aptalca şey.

aptal
tomfool
aptal
fatheaded
aptal
half witted
aptal
fathead
aptal
Turkish theat. the character typed as a sycophant
aptal
goofy

Tom does do some goofy things from time to time. - Tom zaman zaman bazı aptalca şeyler yapıyor.

Tom looks really goofy today. - Tom bugün gerçekten aptal görünüyor.

aptal
stupid, silly, half-witted, dense, daft, goofy,potty, dozy; fool, idiot, half wit, chump, goof, blockhead, ninny, clot
aptal
cuckoo
aptal
simp

I am not so simple as to believe that. - Ona inanacak kadar aptal değilim.

Worse than a simple fool is a fool believing himself intelligent. - Kendini zeki sanan bir aptal, basit bir aptaldan daha kötüdür.

aptal
feeble-minded
aptal
softhead
aptal
twit
aptal
inane
aptal adam
galoot
aptal aşık
fancy man
aptal aşık gibi bakmak
(Konuşma Dili) caste sheep's eyes
aptal aşık gibi bakmak
(Konuşma Dili) make sheep's eyes
aptal dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) idiot savant
aptal durumuna düşmek
(deyim) have egg on one's face
aptal durumuna düşürmek
stultify
aptal durumuna düşürmek
score off
aptal durumuna düşürmek
score smb. off
aptal kadın
foolish woman
aptal kimse
cluck
aptal kişi
wally
aptal kişi
foolish person
aptal kutusu
boob tube
aptal numarası yapma
taradiddle
aptal numarası yapma
tarradiddle
aptal numarası yapmak
(deyim) act the fool
aptal numarası yapmak
(deyim) play the fool
aptal numarası yapmak
affect stupidity
aptal numarası yapmak
play the village idiot
aptal sarışınlık yapmak
(Argo) blonde moment
aptal tip
goosey
aptal yerine koymak
to make a fool of sb, to fool
aptal yerine koymak
befool
son derece aptal
deadly dull
ta ki so that even: En sade bir üslupla yazdı, ta ki en aptal okuyucu anlasın. H
in the simplest of styles, so that even the stupidest reader might understand it
yeterince aptal
(deyim) fool enough
çok aptal
a bit of a fool
Türkisch - Türkisch
Aptal gibi, aptalca, aval aval
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç
aptal
Küçümseme ve azarlama bildiren seslenme sözü: "Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra
aptal kutusu
Televizyon
aptal
Küçümseme belirten seslenme sözü
aptal
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
aptal
Türk kukla oyununda dalkavuk tipi
aptal
Azarlama sözü
aptal olmak
Aptal durumda bulunmak
aptal aptal
Favoriten