another spelling of enclose

listen to the pronunciation of another spelling of enclose
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
inclose
another spelling of enclose

  Silbentrennung

  an·oth·er spell·ing of en·close

  Türkische aussprache

  ınʌdhır spelîng ıv înklōz

  Aussprache

  /əˈnəᴛʜər ˈspeləɴɢ əv ənˈklōz/ /əˈnʌðɜr ˈspɛlɪŋ əv ɪnˈkloʊz/
Favoriten