affetmek

listen to the pronunciation of affetmek
Türkisch - Englisch
forgive

To understand all is to forgive all. - Her şeyi anlamak her şeyi affetmektir.

Tom wants to forgive his father for abandoning him. - Tom, onu terkettiği için babasını affetmek istiyor.

pardon
excuse

You'll have to excuse me. - Beni affetmek zorunda kalacaksın.

forgivingness
let off
release
(Politika, Siyaset) grant pardon for
dismiss
to pardon (a convict)
remit
to excuse, give leave
to dismiss, discharge (someone) from (his job or a duty). Affedersiniz. I beg your pardon./Excuse me./I'm sorry. Affetmişsin sen onu! (Konuşma Dili) Excuse me but you are wrong! Affetmişsiniz .... (Konuşma Dili) Excuse me but you are wrong.: Affetmişsiniz, öyle bir şey demedim. Excuse me but I didn't say that
to forgive, to excuse, to pardon ; to discharge, to dismiss
(Hukuk) condone
absolve; release
to excuse (a person)
to forgive (an act)
overlook
{f} absolve
disengage
affetme
{i} forgiveness

Forgiveness is a virtue. - Affetme bir erdemdir.

When I was young I used to pray for a bike. Then I realized that God doesn't work that way. So I stole a bike and prayed for forgiveness. - Ben gençken bir bisiklet için dua ederdim. Sonra Allah'ın bu şekilde çalışmadığını fark ettim. Bu yüzden bir bisiklet çaldım ve affetmesi için dua ettim.

affetmek (suç vb'ni)
remit
affetmek (vergi)
(Ticaret) remit
affet
let off
affet
condone

I certainly don't condone that. - Kesinlikle onu affetmem.

allah adına günahı affetmek
absolve
affet
absolve
affet
forgive

Forgive them, for they know not what they do. - Onları affet, zira onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.

Forgive me Father for I have sinned. - Günah işlediğim için beni affet Tanrım.

affet
forgave

You forgave me, didn't you? - Beni affettin, değil mi?

Tom forgave Mary for losing all his money. - Tom bütün parasını kaybettiği için Mary'yi affetti.

affet
{f} forgiving
affet
{f} excuse

My mother excused his mistake. - Annem onun hatasını affetti.

The teacher excused me for being late for class. - Öğretmen derse geç kaldığım için beni affetti.

affet
remit
affetme
remission
affetme
absolution
affet
forgiven

We have already forgiven you. - Biz zaten sizi affettik.

She has forgiven him for everything. - O, her şey için onu affetti.

affet
absolved
affet
letoff
affetme
pardon

Tom asked his girlfriend to pardon him for forgetting her birthday. - Tom onun doğum gününü unuttuğu için onu affetmesini rica etti.

Türkisch - Türkisch
Görev veya işten çıkarmak
Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek
Bağışlamak
affeylemek
(Osmanlı Dönemi) afv
affetme
Bağışlama
affetmek
Favoriten