a protection force accompanying ships, etc

listen to the pronunciation of a protection force accompanying ships, etc
Englisch - Türkisch

Definition von a protection force accompanying ships, etc im Englisch Türkisch wörterbuch

convoy
{i} konvoy

Ordu kamyonları konvoyu yolu kapatıyordu. - The convoy of army trucks was blocking the road.

convoy
(korumak amacıyla) eşlik etmek
convoy
{f} eşlik et
convoy
{i} koruma
convoy
{f} korumak
convoy
{i} eşlik
convoy
{i} kafile
convoy
{i} katar
convoy
(Askeri) KONVOY: l. Toplanıp birlikte hareket etmek üzere tertiplenmiş genellikle harp gemileri ve/veya uçakların refakatinde bulunan bir miktar ticaret gemisi veya yardımcı gemi ya da her ikisinden oluşan gemi kafilesi veya harp gemisi refakatinde tek bir ticari gemi veya yardımcı gemi. 2. Bir koruma söz konusu olmaksızın, kontrollü ve muntazam hareketi temin maksadıyla tertiplenmiş bir araç grubu. Ayrıca bak. "coastal convoy", "evacuation convoy", "ocean convoy"
convoy
{f} refakât etmek
convoy
{f} eşlik etmek
Englisch - Englisch
convoy
a protection force accompanying ships, etc
Favoriten