a person without moral scruples

listen to the pronunciation of a person without moral scruples
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
reprobate
miscreant
a person without moral scruples

  Silbentrennung

  a per·son with·out mor·al scruples

  Türkische aussprache

  ı pırsın wîdhaut môrıl skrupılz

  Aussprache

  /ə ˈpərsən wəᴛʜˈout ˈmôrəl ˈskro͞opəlz/ /ə ˈpɜrsən wɪðˈaʊt ˈmɔːrəl ˈskruːpəlz/

  Wort des Tages

  facile
Favoriten