aşamalı

listen to the pronunciation of aşamalı
Türkisch - Englisch
gradual
hierarchic
hierarchical
arranged according to rank
staggered
(Biyokimya) stepwise
threshold
scopic
phase in
aşama
(Hukuk) stage

We are at such a critical stage. - İşte böylesine kritik bir aşamadayız.

The brain waves during REM sleep are the same as when awake, and it's the stage when you have dreams. - REM uykusu sırasında beyin dalgaları uyanıkken olduğu gibidir ve bu, rüyalar gördüğün zamanki aşamadır.

aşama
grade
aşama
phase

The crisis is entering a dangerous phase. - Kriz tehlikeli bir aşamaya giriyor.

She's just going through a phase. - O sadece bir aşamadan geçiyor.

aşama
{i} degree
aşama
{i} rank
aşamalı görüntü
multi strobe
aşamalı olarak azalmak
phase out
aşamalı olarak azaltmak
phase down
aşamalı olarak durdurmak
phase out
aşamalı olarak kullanmaya başlamak
phase in
aşamalı olarak yapmak
phase
aşamalı sistem
hierarchy
aşama
{i} pitch
aşama
{i} tier
aşama
gradation
aşama
process

I'm in the process of doing that right now. - Onu şu anda yapma aşamasındayım.

It is a multi-stage process. - Bu çok aşamalı bir süreçtir.

aşama
rank, degree, level, grade, position
aşama
step
aşama
milestone
aşama
period
aşama
echelon
aşama
(Bilgisayar) progress

Tom hasn't made much progress yet. - Tom henüz çok aşama kaydetmedi.

aşama
instance
aşama
estate
aşama
cycle

The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult. - Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin.

aşama
stage, phase
aşama
strand
aşama
mus. modulation
aşama
phase, stage " evre, merhale; rank" rütbe, mertebe
aşama
half way house
beş aşamalı yarış
pentathlon
gümrük vergilerinin aşamalı indirimi
(Hukuk) the successive reduction of customs duties
iki aşamalı
two-stage
tek aşamalı
single-stage
çift aşamalı
double-stage
üç aşamalı
three stage
Türkisch - Türkisch
Aşaması olan, kademeli
Aşama
(Hukuk) MERHALE
aşama
Varılmak istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri
aşama
çayır biçildikten sonra ikinci kez gelen çimen
aşama
Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi gerekli dönemlerden her biri, evre, basamak, merhale
aşama
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
aşama
Evre, safha
aşamalı
Favoriten