şeması

listen to the pronunciation of şeması
Türkisch - Englisch
scheme
şema
{i} schema
şema
{i} diagram

Do you have a technical diagram for this portion? - Bu bölüm için teknik bir şemanız var mı?

Would you explain that diagram to me? - O şemayı bana açıklar mısın ?

şebeke şeması
wiring diagram
şema
(Nükleer Bilimler) scheme

It's a pyramid scheme. - Bu bir piramit şeması.

It's not a pyramid scheme. - Bu bir piramit şeması değil.

blok şeması
boundary diagram
mermi yolu şeması
(Askeri) trajectory chart
süreç şeması
process chart
şema
sketch
şema
(Ticaret) schedule
şema
drawing
şema
{i} chart
iş akış şeması
Work flow chart
Şema
shema
akış şeması
flowchart akış çizeneği
bağlantı şeması
wiring diagram
bağlantı şeması
hookup
benlik şeması
(Pisikoloji, Ruhbilim) self-schema
devre şeması
electrical diagram
devre şeması
wiring schematic
devre şeması
circle diagram
devre şeması
circuit diagram
elektrik şebeke şeması
wiring diagram
elektrik şeması
wiring diagram
fonksiyon şeması
(Matematik) function diagram
fren şeması
brake system schematic
görev şeması
(Askeri) mission list
hedef düzen şeması
(Askeri) target array
hidrolik şeması
hydraulic diagram
iskelet şeması
skeleton diagram
kablaj şeması
wiring diagram
konut şeması
(İnşaat) housing scheme
makro akış şeması
macro flowchart
maliyet şeması
(Ticaret) cost chart
microsoft kuruluş şeması
(Bilgisayar) microsoft organization chart
mikro akış şeması
micro flowchart
montaj şeması
mounting diagram
montaj şeması
set-up diagram
montaj şeması
(İnşaat) erection scheme
pafta şeması
(Askeri) location diagram
teknoloji onay şeması
technology approval schedule
tesisat şeması
plant layout
tesisat şeması
loud-speaker equipment
çerçeve şeması
(İnşaat) framing scheme
şema
diagram, plan, scheme; outline
şema
exploded view
şema
scheme; plan, diagram; sketch
şema
phil. schema
Türkisch - Türkisch
şeması
Favoriten