a combination of things connected and adjusted by design; a system

listen to the pronunciation of a combination of things connected and adjusted by design; a system
Englisch - Türkisch

Definition von a combination of things connected and adjusted by design; a system im Englisch Türkisch wörterbuch

scheme
{i} komplo

Tom projeyi yok etmek için bir komplo düzenledi. - Tom schemed to destroy the project.

Komploya katıldığını inkar etti. - She denied having taken part in the scheme.

scheme
düzenbaz veya hilekar
scheme
tasan
scheme
{i} uyum
scheme
{i} düzen

Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı. - Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor.

Tom projeyi yok etmek için bir komplo düzenledi. - Tom schemed to destroy the project.

scheme
entrika

Tom projeyi yok etmek için bir entrika çevirdi. - Tom schemed to destroy the project.

Tom seri katili yakalamak için polis tarafından düzenlenen bir entrikaya katıldı. - Tom took part in a scheme set by the police to capture the serial murderer.

scheme
tasarlamak
scheme
dalavere
scheme
joba
scheme
{f} plan yap
scheme
dolap

Tom projeyi yok etmek için bir dolap çevirdi. - Tom schemed to destroy the project.

scheme
düzenlemek

Tom belediye başkanına suikast düzenlemek için bir plan hakkında polisi uyardı. - Tom warned the police about a scheme to assassinate the mayor.

scheme
entrika düzenlemek
scheme
(isim) düzen, tertip, uyum, plan, tasarı, entrika, komplo
scheme
{i} düzen, tertip, uyum
scheme
tertip entrika
scheme
{i} gizli düzen, entrika, dolap
scheme
tasavvur olunan düzen
scheme
(fiil) tasarlamak, düzenlemek, entrika çevirmek, dolap çevirmek, komplo kurmak
scheme
tasavvur edip kurmak
Englisch - Englisch
scheme
a combination of things connected and adjusted by design; a system
Favoriten