çatışmak

listen to the pronunciation of çatışmak
Türkisch - Englisch
skirmish
clash
(for one thing) to fall at the same time as, conflict with (another)
scrap
to quarrel, clash, cross swords, lock horns
jar
collide
(for the ends of objects) to touch each other
to join battle; to fight, clash; to skirmish
to clash, to collide, to conflict; to quarrel, to skirmish; to clash, to coincide
be in conflict
(for glances) to meet
(for one thing) to contradict, be the contradictory of, be in conflict with, conflict with, run counter to (another)
coincide
quarrel
engage
concur
fall out
conflict
contravene
vie
çatışma
conflict

It is impossible to resolve the conflict. - Bu çatışmayı çözmek imkansız.

She is in conflict with her father. - O babası ile çatışma içinde.

çatışma
{i} battle

Tom escaped the gun battle alive and well. - Tom silahlı çatışmadan sağ salim kaçtı.

We seized the town after a short battle. - Kısa bir çatışmadan sonra kasabayı ele geçirdik.

çatışma
clash

This problem is the clash of the idol's and obsessive fan's egos. - Bu sorun, idollerin ve takıntılı hayran egolarının çatışmasıdır.

There was a violent clash of opinions between the two leaders. - İki lider arasında şiddetli bir fikir çatışması vardı.

çatışma
{i} brush
çatışma
strife
çatışma
(Argo) beef
çatışma
skirmish

He was involved in a skirmish with a violent gang. - O şiddetli bir çete ile bir çatışmada yer aldı.

çatışma
aggression
çatışma
clash of
çatışma
conflıct

It is impossible to resolve the conflict. - Bu çatışmayı çözmek imkansız.

I tried to avoid conflict. - Ben çatışmadan kaçınmaya çalıştım.

çatışma
conflictual
Çatışma
(Askeri) engagement
çatış
skirmish

He was involved in a skirmish with a violent gang. - O şiddetli bir çete ile bir çatışmada yer aldı.

çatış
conflict

This United Nations resolution calls for the withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict. - Bu Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in silahlı güçlerinin son çatışmalarda işgal edilen bölgelerden çekilmesini istemektedir.

The conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism. - Liderler arasındaki çatışmalar sağlıksız bölgecilikle sonuçlandı.

çatışma
(Askeriye) skirmish
çatışma
skirmish, clash; conflict; collision
çatışma
collision
çatışma
run in
çatışma
scrimmage
çatışma
psych., fiction conflict
çatışma
coincidence
çatışma
rencontre
çatışma
disagreement
çatışma
clash, encounter, fight (either verbal or armed)
çatışma
{i} interference
çatışma
war

One can win several battles but lose the war. - Biri birçok çatışmayı kazanabilir ama savaşı kaybedebilir.

Losing a battle doesn't mean losing the war! - Bir çatışmayı kaybetmek savaşı kaybetmek anlamına gelmez.

çatışma
velitation
çatışma
aggro
Türkisch - Türkisch
Aynı zamana rastlamak
Birbirine çatmak veya çatılmak
Söz, iddia veya davranış birbirini tutmamak, birbirini çelmek, mütenakız olmak
Birbirini tutmamak, birbirini çelmek, mütenakız olmak
Karşılıklı vuruşmak
Birbirine çatmak veya çatılmak: "Ulu denizin üstünü çatışan, şimşeklenen kara bulutlar sardı."- Y. Kemal
Çiftleşmek
Kavga etmek
Deve ve köpek çiftleşmek
dövüşmek
çatış
Çatma işi veya biçimi
çatışma
Çatışmak işi
çatışma
Türlü yönlerden uzanan kıvrımlı dağ sıralarının, bir yerde dar bir açı ile birbirine yaklaşıp kaynaşması veya düğümlenmesi
çatışma
Çatışmak işi: "Döndüğü zaman hoş olmayan çatışmalar olabilmesi ihtimali evde felaket bekleyen bir gerginlik yaratmıştı."- H. E. Adıvar
çatışma
Silahlı büyük kavga, arbede
çatışma
Savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin keşif ve güvenlik kolları arasında ilk silahlı vuruşma
çatışmak
Favoriten