damage caused to an item by physical, chemical or biological means

listen to the pronunciation of damage caused to an item by physical, chemical or biological means
İngilizce - Türkçe

damage caused to an item by physical, chemical or biological means teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

deterioration
bozulma

Doğal çevrenin bozulmasını durduralım. - Let's stop the deterioration of the natural environment.

deterioration
{i} kötüye gitme
deterioration
(Ticaret) ağırlaşma
deterioration
parçalanma
deterioration
(Dilbilim) yozlaşma
deterioration
(Biyokimya,Gıda) kokuşma
deterioration
(Gıda,Tıp) bozunma
deterioration
çürüme
deterioration
bozunum
deterioration
fenalaşma
deterioration
kalite kaybı
deterioration
(Tıp) Bozukluk hali, kötüleşme hali
deterioration
Yıpranma
deterioration
kötüleşme/kötüleştirme
deterioration
(Tıp) Bozulma, kötüleşme
deterioration
{i} çürüklük
deterioration
{i} kötüleşme, kötüye gitme, fenalaşma, bozulma
İngilizce - İngilizce
deterioration
damage caused to an item by physical, chemical or biological means