dakiklik

listen to the pronunciation of dakiklik
Türkçe - İngilizce
punctuality

Punctuality is not my strength. I am always late. - Dakiklik benim gücüm değil. Ben hep geç kalırım.

I demand punctuality. - Ben dakiklik istiyorum.

promptness
rigour [Brit.]
promptitude
preciseness
rigor
niceness
precision
timeliness
seasonableness
nicety
orderliness
rigorous
precise
{i} rigour
scrupulous
dakik
punctual

She advised him to be punctual. - O ona dakik olmasını tavsiye etti.

In the first place, you should be punctual. - İlk etapta, dakik olmalısın.

dakik
rigorous
dakik
prompt
dakik
precise
dakik
minute

Another ten minutes' walk brought us to the shore. - On dakikalık bir başka yürüyüş bizi kıyıya getirdi.

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what? - İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?

dakik
refined
dakik
precise, exact (person, tool)
dakik
exact

Actually, I should know it. Wait a minute, let me remember. Exactly! The atomic number of radium is 88. - Aslında, bunu bilmem gerekir. Bir dakika bekle, hatırlamama izin ver, Kesinlikle! Radyum elementinin atom numarası 88'dir

You have exactly thirteen minutes to finish this. - Bunu bitirmek için tam olarak on üç dakikan var.

dakik
punctual, exact; minute, accurate, precise
dakik
1.requiring precision, delicate (piece of work)
dakik
nice
dakik
accurate
dakik
punctional
dakik
precision
dakik
scrupulous
Türkçe - Türkçe
dakiklik