later on

listen to the pronunciation of later on
İngilizce - Türkçe
daha sonra

Daha sonra yurt dışında kaldı. - He remained abroad later on.

Konuyu size daha sonra açıklayacağım. - I'll explain the matter to you later on.

ileride
sonradan

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Genç bir adamken, sonradan ünlü olacağını bilmiyordu. - As a young man, he did not know that he was to become famous later on.

afterwards
daha sonra

Evlenmeden önce gözlerinizi tam açın, daha sonra yarı kapatın. - Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.

Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın. - If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage.

afterwards
sonraları
afterwards
bilahare
afterwards
sonradan

Duvarı yeşile boyamak için kullanılmış fırçayı kullanmıştı ve sonradan onu temizlemedi. - He'd used the dirty brush to paint the wall green, and he did not clean it afterwards.

Sonradan kötü hissettim. - I felt bad afterwards.

afterwards
sonra

Evlenmeden önce gözlerinizi tam açın, daha sonra yarı kapatın. - Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.

Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın. - If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage.

afterwards
sonrasında

Yemek pişirmekten hoşlanırım ama sonrasında temizlik yapmayı sevmiyorum. - I enjoy cooking, but I don't like the cleaning up afterwards.

Sonrasında üniversitede eğitim görmek için okula gidersin. - You go to school in order to study at university afterwards.

afterwards
ondan sonra
İngilizce - İngilizce
afterwards
happening at a time subsequent to a reference time; "he apologized subsequently"; "he's going to the store but he'll be back here later"; "it didn't happen until afterward"; "two hours after that"
later on

  Heceleme

  lat·er on

  Türkçe nasıl söylenir

  leytır ôn

  Telaffuz

  /ˈlātər ˈôn/ /ˈleɪtɜr ˈɔːn/

  Etimoloji

  [ 'lAt ] (adjective.) before 12th century. Middle English, late, slow, from Old English læt; akin to Old High German laz slow, Old English l[AE]tan to let.

  Videolar

  ... And I will in the rest of this record later on. ...
  ... that later on drove the lndustrial Revolution. ...

  Günün kelimesi

  calvary