later on

listen to the pronunciation of later on
İngilizce - Türkçe
daha sonra

Onun hakkında her şeyi daha sonra sana bildireceğim. - I'll let you know all about it later on.

Daha sonra sana telefon edeceğim. - I will telephone you later on.

ileride
sonradan

Genç bir adamken, sonradan ünlü olacağını bilmiyordu. - As a young man, he did not know that he was to become famous later on.

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

afterwards
daha sonra

Daha sonra açıklayacağım. - I'll explain afterwards.

Evlenmeden önce gözlerinizi tam açın, daha sonra yarı kapatın. - Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards.

afterwards
sonraları
afterwards
bilahare
afterwards
sonradan

İkramlar sonradan sunulacak. - Refreshments will be served afterwards.

Sonradan nasıl hissettiniz? - How did you feel afterwards?

afterwards
sonra

Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın. - If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage.

Daha sonra bir şey içmek için bize katılmayı planlıyor musunuz? - Do you plan to join us for a drink afterwards?

afterwards
sonrasında

Sonrasında üniversitede eğitim görmek için okula gidersin. - You go to school in order to study at university afterwards.

Yemek pişirmekten hoşlanırım ama sonrasında temizlik yapmayı sevmiyorum. - I enjoy cooking, but I don't like the cleaning up afterwards.

afterwards
ondan sonra
İngilizce - İngilizce
afterwards
happening at a time subsequent to a reference time; "he apologized subsequently"; "he's going to the store but he'll be back here later"; "it didn't happen until afterward"; "two hours after that"
later on

  Heceleme

  lat·er on

  Türkçe nasıl söylenir

  leytır ôn

  Telaffuz

  /ˈlātər ˈôn/ /ˈleɪtɜr ˈɔːn/

  Etimoloji

  [ 'lAt ] (adjective.) before 12th century. Middle English, late, slow, from Old English læt; akin to Old High German laz slow, Old English l[AE]tan to let.

  Videolar

  ... So you can check out the exercise bike and actually play the game later on in the interactive ...
  ... And I will in the rest of this record later on. ...

  Günün kelimesi

  dissert