dağıtılmış

listen to the pronunciation of dağıtılmış
Türkçe - İngilizce
diversified
scattered
dispensed
broadcast
strewn
disheveled
dispersive
{s} dissipated
dağıt
disrupt
dağıt
{f} distributed

He distributed his land among his sons. - O, arazisini oğulları arasında dağıttı.

The teacher distributed the question papers. - Öğretmen sınav kağıtlarını dağıttı.

dağıt
distribute

The teacher distributed the question papers. - Öğretmen sınav kağıtlarını dağıttı.

Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents? - The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü?

dağıt
(Bilgisayar) deal

Tom is dealing drugs. - Tom ilaçları dağıtıyor.

Tom dealt five cards to each player. - Tom her oyuncuya beş kart dağıttı.

dağıt
dispense

I guess I've reached the age where I have to dispense advice to my underlings. - Sanırım astlarıma öğüt dağıtmak zorunda olduğum yaşa ulaştım.

The Red Cross dispensed food and medical supplies to the victims. - Kızıl Haç kurbanlara yiyecek ve tıbbi malzemeler dağıttı.

dağıt
despatch
dağıt
portion out
dağıt
strew
dağıt
dissipate
dağıt
disperse

The police dispersed the crowd. - Polisler kalabalığı dağıttı.

dağıt
{f} strewed
dağıt
dish out
dağıt
{f} dispatch
dağıt
{f} strewn
dağıt
disband
dağıt
gave out
dağıt
dispel

Dear Brothers and Sisters, Jesus Christ is risen! Love has triumphed over hatred, life has conquered death, light has dispelled the darkness! - Sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa yükseldi! Sevgi nefret üzerinde zafer kazandı, hayat ölümü ele geçirdi, ışık karanlığı dağıttı.

dağıt
{f} scatter

The sudden noise scattered the birds. - Ani ses kuşları dağıttı.

Sami scattered Layla's body parts around the city. - Sami, Leyla'nın ceset parçalarını şehir çevresine dağıttı.

dağıt
{f} distracted

The noise distracted him from studying. - Gürültü o çalışırken dikkatini dağıttı.

I was distracted by those protesters outside. - Benim dışarıda bu protestocular tarafından dikkatim dağıtıldı.

dağıt
given out
dağıt
distract

Please don't distract me from my work. - Lütfen işimi yaparken dikkatimi dağıtma.

Don't distract me while I am studying. - Ben çalışırken dikkatimi dağıtmayın.

dağıt
give out
dağıt
{f} dissipated
dağıt
{f} dispensed

The Red Cross dispensed food and medical supplies to the victims. - Kızıl Haç kurbanlara yiyecek ve tıbbi malzemeler dağıttı.

dağıt
hand out

The rescue workers are going to hand out supplies to the victims of the earthquake. - Kurtarma ekipleri depremin kurbanlarına malzeme dağıtacak.

I didn't hand out anything. - Herhangi bir şey dağıtmadım.

dağıt
{f} scattered

Sami scattered Layla's body parts around the city. - Sami, Leyla'nın ceset parçalarını şehir çevresine dağıttı.

The sudden noise scattered the birds. - Ani ses kuşları dağıttı.

dağıt
decentralize
dağıt
giveout
dağıt
disheveled
dağıt
portionout
dağıt
dispersed

The police dispersed the crowd. - Polisler kalabalığı dağıttı.

dağıt
givenout
dağıt
clutter
dağıt
disincorporate
dağıt
dishout
dağıt
gaveout
veri yama paneli; dağıtılmış üretim programı
(Askeri) data patch panel; distributed production program
Türkçe - Türkçe

dağıtılmış teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

DAĞIT
(Osmanlı Dönemi) Emin
DAĞIT
(Osmanlı Dönemi) Nâzır, bakan
DAĞIT
(Osmanlı Dönemi) Şiddet veren
DAĞIT
(Osmanlı Dönemi) Üzüm toplamada kullanılan âlet
dağıtılmış