cunning, sly; clever; deceitful, deceptive; difficult, complicated

listen to the pronunciation of cunning, sly; clever; deceitful, deceptive; difficult, complicated
İngilizce - Türkçe

cunning, sly; clever; deceitful, deceptive; difficult, complicated teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tricky
düzenbaz
tricky
{s} aldatıcı

Fransızcanın aldatıcı bir dil olduğunu duydum. - I've heard French is a tricky language.

tricky
hilekar

Tom hilekar bir küçük şeytandır. - Tom is a tricky little devil.

tricky
hilebaz
tricky
kurnaz
tricky
uyanık
tricky
ince
tricky
hassas
tricky
ustalık ve dikkat isteyen
tricky
hüner
tricky
(sıfat) hileli, oyuncu, aldatıcı, kurnaz, üçkâğıtçı, düzenbaz, ince (iş), nazik (iş)
tricky
{s} becerikli, usta, hünerli
tricky
{s} oyuncu
tricky
{s} ustalık isteyen
tricky
hile

İtalyancanın hileli bir dil olduğunu duydum. - I've heard Italian is a tricky language.

Tom hilekar bir küçük şeytandır. - Tom is a tricky little devil.

tricky
trickilyhiletrickinesshile
tricky
{s} üçkâğıtçı
İngilizce - İngilizce
{s} tricky
cunning, sly; clever; deceitful, deceptive; difficult, complicated