courteous, having good manners; gentle, genial, kind

listen to the pronunciation of courteous, having good manners; gentle, genial, kind
İngilizce - Türkçe

courteous, having good manners; gentle, genial, kind teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

polite
nazik

Tom Mary'ye karşı nazik değildi. - Tom wasn't polite to Mary.

Tom beş dil konuşuyor ama onların hiçbirinde nasıl nazik olunacağını bilmiyor. - Tom speaks five languages, but doesn't know how to be polite in any of them.

polite
{s} kibar

Daha kibar olmaya çalışmalısınız. - You should try to be more polite.

O hiçbir şekilde kibar değil. - She is by no means polite.

polite
kibar/terbiyeli/nazik
polite
incelik

Bana hemen yanıt yazması inceliktir. - It is polite of her to write me back at once.

polite
yüksek seviyede
polite
rikkatli
polite
politenessnezaket
polite
{s} ince

Japonlar genellikle incedirler. - Japanese people in general are polite.

Bana hemen yanıt yazması inceliktir. - It is polite of her to write me back at once.

polite
kibarlık

Onun bana hemen yanıt yazması kibarlıktır. - It is polite of him to write me back at once.

Senin bana hemen yanıt yazman kibarlık. - It is polite of you to write me back at once.

polite
{s} terbiyeli

Bu sınıftaki tüm çocuklar çok terbiyelidir. - All the children in this class are very polite.

polite
politelynezaketle
İngilizce - İngilizce
{s} polite
courteous, having good manners; gentle, genial, kind