correct adjustment or position; truth, verity

listen to the pronunciation of correct adjustment or position; truth, verity
İngilizce - Türkçe

correct adjustment or position; truth, verity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

true
doğru

Hikâyesi doğru olmayabilir. - His story may not be true.

Onun söylediği doğru. - What he said is true.

true
hakiki

Hakiki uyruğumuz insanoğludur. - Our true nationality is mankind.

true
{s} gerçek

Onun gerçek olduğunu söylemeye utandım. - I'm ashamed to say that it's true.

Söylenti gerçek olamaz. - The rumor can't be true.

true
tam

Onun tamamen doğru olduğunu sanmıyorum. - I don't think that's quite true.

İfade tamamen gerçek değil. - The statement is not wholly true.

true
katışıksız
true
halis
true
eksiksiz
true
sadık

Bu, Fadıl Sadık'ın gerçek hikayesidir. - This is the true story of Fadil Sadiq.

Sadece değişenler kendilerine sadık kalırlar. - Only those who change stay true to themselves.

true
sadık kalarak
true
tam olarak

O tam olarak doğru değildi. - That wasn't exactly true.

O tam olarak doğru değil. - That's not exactly true.

true
{s} aslının aynı
true
hakiki sahi
true
{s} esaslı
true
{s} hakiki, som: Is this true or imitation leather? Bu deri hakiki mi
true
gerçekten

Bu gerçekten doğru değil. - That's not really true.

Onlar Amerika'da herhangi birinin başkan olabileceğini söylüyorlar fakat belki gerçekten doğru değildir. - They say that in America anyone can become president, but perhaps that's not really true.

true
hakikaten
true
(sıfat) esaslı, gerçek, doğru, hakiki, sahi, tam, içten, aslının aynı, asıl, safkan
İngilizce - İngilizce
{i} true
correct adjustment or position; truth, verity