conformable

listen to the pronunciation of conformable
İngilizce - Türkçe
uygun
benzer
münasip
uygun/itaatkar
{s} itaatkâr
konkordanslı
{s} yerinde
boyun eğen
{s} uyumlu
harmonious
ahenkli
harmonious
ahenkli uyumlu
conformably
benzer olarak
harmonious
uyumlu

Öğretmen ve öğrenci arasında uyumlu bir ilişki olmalı. - There should be an harmonious relation between student and teacher.

İyi bir evlilikte uyumlu biçimde tartışabiliriz. - In a good marriage we can argue harmoniously.

conformably
uygun/itaatkar şekilde
harmonious
uyumlu olarak
harmonious
muntazam
harmonious
{s} düzenli
harmonious
(Tıp) Düzenli, birbirine bağlı veya uygun, uyumlu
harmonious
birbirine uygun
harmonious
harmoniously ahenkli olarak
harmonious
hoş sesli
harmonious
tatlı sesli