conformable, agreeable, similar

listen to the pronunciation of conformable, agreeable, similar
İngilizce - Türkçe

conformable, agreeable, similar teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

conform
{f} (to) (-e) uymak, (-e) riayet etmek
conform
boyun eğmek
conform
to veya with ile uymak
conform
umuma tabi olmak
conform
uymak

Kurallara uymak zorundasın. - You must conform to the rules.

conform
uy
conform
{f} intibak etmek
conform
{f} alıştırmak
conform
{f} uydurmak
conform
{f} uyumlu olmak
İngilizce - İngilizce
{a} conform
conformable, agreeable, similar