characterized by rigid formality

listen to the pronunciation of characterized by rigid formality
İngilizce - İngilizce
ceremonious
characterized by rigid formality

  Heceleme

  char·ac·ter·ized by rig·id for·mal·i·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  kerıktırayzd bay rîcıd fôrmälıti

  Telaffuz

  /ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈrəʤəd fôrˈmalətē/ /ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈrɪʤəd fɔːrˈmælətiː/