characterized by rigid formality

listen to the pronunciation of characterized by rigid formality
Englisch - Englisch
ceremonious
characterized by rigid formality

  Silbentrennung

  char·ac·ter·ized by rig·id for·mal·i·ty

  Türkische aussprache

  kerıktırayzd bay rîcıd fôrmälıti

  Aussprache

  /ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈrəʤəd fôrˈmalətē/ /ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈrɪʤəd fɔːrˈmælətiː/
Favoriten