capable of apprehending, or quick to do so; apt; discerning

listen to the pronunciation of capable of apprehending, or quick to do so; apt; discerning
İngilizce - Türkçe

capable of apprehending, or quick to do so; apt; discerning teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

apprehensive
{s} endişeli

O, performansı ile ilgili eleştiri alma hakkında endişeli. - She was apprehensive about receiving criticism of her performance.

Endişeli görünüyorsun. - You seem apprehensive.

apprehensive
anlayışlı
apprehensive
çabuk kavrayan
apprehensive
kuruntucu
apprehensive
evhamlı
apprehensive
kaygılı
apprehensive
kuruntulu
apprehensive
korkan
apprehensive
hassas
apprehensive
vesvese
apprehensive
{s} korkulu
apprehensive
apprehensiveness endişe
apprehensive
apprehensively vesveseli olarak
apprehensive
duygulu
apprehensive
müdrik
apprehensive
vesveseli anlayışlı
İngilizce - İngilizce
apprehensive
capable of apprehending, or quick to do so; apt; discerning