calm, quiet; administer a sedative drug

listen to the pronunciation of calm, quiet; administer a sedative drug
İngilizce - Türkçe

calm, quiet; administer a sedative drug teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sedate
yatıştırmak
sedate
ağırbaşlı
sedate
sakinleştirmek
sedate
uyku ilacı verip uyutmak
sedate
durgun
sedate
{s} ciddi
sedate
{s} oturaklı
sedate
{f} yatıştırıcı vermek
sedate
sakinleştir

Onlar Tom'u sakinleştirdiler. - They have Tom sedated.

Onlar onu sakinleştirdiler. - They have him sedated.

sedate
{s} sakin

Ağır şekilde sakinleşmiştim. - I was heavily sedated.

O sakin, bir karıncayı bile incitemez. - She's sedated, she could not hurt a fly.

sedate
ağır başlılık
sedate
sedatenessvakar
sedate
{f} sakinleştirici ilaç vermek
sedate
{s} aklı başında
sedate
ağır başlılıkla
sedate
{s} uslu
İngilizce - İngilizce
{f} sedate
calm, quiet; administer a sedative drug