soft failure

listen to the pronunciation of soft failure
İngilizce - Türkçe
geçici bozukluk
hafif arıza
yumuşak arıza
(Bilgisayar) kısmi bozukluk
soft failure