bin

listen to the pronunciation of bin
İngilizce - Türkçe
çöp kutusu

Patlayıcılar bir çöp kutusunun içine saklanmıştı. - The explosives were hidden in a trash bin.

Kafan bir çöp kutusu değildir. - Your head is not a trash bin.

{i} kutu

Kafan bir çöp kutusu değildir. - Your head is not a trash bin.

Geri dönüşüm kutusu nerede? - Where is your recycle bin?

{i} kömürlük
sele
tımarhane
(Ticaret) ambara koymak
teneke

Yumurta kabuklarını organik çöp tenekesine atın. - Throw the egg shells in the organic rubbish bin.

bidon

Bizim tekerlekli çöp bidonumuz çalındı. - Our wheelie bin was stolen.

{i} ambar
{i} (kömür, tahıl v.b.'ni saklamak için) kap; sandık; yer: coal bin kömürlük. wood bin odunluk
sepet
kutuya veya sandığa koymak
{i} çöp kovası
ambarlamak
(Gıda,Teknik) silo
bunker
çöp tenekesi

Yumurta kabuklarını organik çöp tenekesine atın. - Throw the egg shells in the organic rubbish bin.

(Bilgisayar) ikilik

Dünya üzerinde 10 çeşit insan vardır: ikilik sistemi anlayanlar ve anlamayanlar. - There are 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't.

yer

Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım. - I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one.

bindire
bin storage
(Askeri) gözlü raflarda depolama
bin feed
seleden beslemeli
bin activator
Bin activators are mounted to the bottoms of silos and hoppers and are designed to promote the üniform flow of materials that typically do not discharge well
bin liners
bin gömlekleri
bin man
bin adam
bin card
(Ticaret) ambar kartı
bin card
(Ticaret) stok kartı
bin card
(Ticaret) ambar refakat kartı
bin feed
sepetten besleme
bin mailbin
(Bilgisayar) kutu mailbin
bin mailbox
(Bilgisayar) posta kutusu sepeti
bin mailbox
(Bilgisayar) postakutusu sepeti
bin mailbox
(Bilgisayar) bin posta kutusu
bin packing
bidon yükleme
bin selection
Sepet Seçimi
bin storage
(Askeri) GÖZLÜ RAFLARDA DEPOLAMA: Ambalajsız parça, yarı komple veya komple parçalar ile nihai maddelerin- bu maddeleri ihtiva eden ambalajın açılmasına lüzum kalmaksızın- alınabilmesini temin eden gözlü raflarda depolanması
bin storage area
(Askeri) GÖZLÜ RAFLARDA DEPOLAMA SAHASI: Bak. "bin storage space"
bin storage space
(Askeri) GÖZLÜ RAFLARDA DEPOLAMA SAHASI: Gözlü ya da parmaklı rafların yapıldığı saha. Bölmeler arasındaki ara yollarını ve çalışma sahalarını da ihtiva eder. Buna bazen "bin storage area" da denir. Ayrıca bakınız: "storage space"
barley bin
arpalık
bin liner
çöp poşeti
bins
(İnşaat) ambar
empty recycle bin
(Bilgisayar) boş geri dönüşüm kutusu
fine ore bin
(Madencilik) ince cevher slosu
grain bin
zahire ambarı
offset bin
(Bilgisayar) ofset kutusu
output bin
(Bilgisayar) çıkış selesi
output bin
(Bilgisayar) çıkış sepeti
output bin
(Bilgisayar) çıkış kutusu
recycle bin
(Bilgisayar) geri kazanım kutusu
recycle bin
(Bilgisayar) geri dönüşüm kutusu

Geri dönüşüm kutusu nerede? - Where is your recycle bin?

wood bin
odunluk
coal bin
kömürlük
litter bin
çöp kutusu
storage bin
depolama haznesi
sugar storage bin
şeker silosu
trash bin
çöp bidonu
ash bin
kül bin
dust bin
Çöp tenekesi
loony bin
Tımarhane, akıl hastanesi
ore bin
maden filizi deposu
recycling bin
(Bilgisayar) Geri dönüşüm kutusu
supple bin
esnek bin
waste bin
Çöp kovası
Türkçe - Türkçe
Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı
Bu sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 1000, M
Pek çok, çok sayıda: "Taşlar, topraklar kaydırarak bin zorlukla iniyorlardı."- R. H. Karay
Bu sayıyı gösteren 1000, M rakamlarının adı
Korku, tehlike
Pek çok, çok sayıda
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
(Osmanlı Dönemi) ASAT
BÎN
(Osmanlı Dönemi) f. Kelime sonuna ilâve ile "gören, görücü" mânalarına gelir. Meselâ
bin adalar
Kuzey Amerika'daki St. Lawrence ırmağı'ndaki adalara verilen ad
bin bir
Pek çok, çok sayıda
bin kat
Pek çok, kıyaslanmayacak ölçüde
bin türlü
Birbirinden çok farklı biçimde, çok değişik biçimde
bin türlü
Birbirinden çok farklı, çok değişik
enes bin malik
(Adlar, İsimler) Enes bin Malik (Arapça: أنس بن مالك), Sahabi. (612-709) Uzun künyesi ile Ebu Hamza Enes bin Malik bin Nadr el-Ensari. Hicretten on yıl önce (612) doğmuş, 10 yaşından itibaren Muhammed'e hizmet etmiş ve vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Bu birliktelik sayesinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olmuştur
İngilizce - İngilizce
A container used for storage
To convert continuous data into discrete groups
To dispose of (something) by putting it into a bin, or as if putting it into a bin

He put the bank statement in the shoebox marked Bank Statements and binned the rest.

Contraction of being
A container for rubbish or waste
Alternative form of been
To throw away, reject, give up

The CC had long since binned the idea of catching the regular shuttle service,.

son of; equivalent to Hebrew בן (ben)
{n} a repository for corn or wine, chest, box
The first six digits of the account number appearing on the card Each state implements a unique BIN for state program identification
equivalent to gate (see there)
A DNA fragment size range within which alleles are assigned based on their relative electrophoretic mobilities
If you bin something, you throw it away. He decided to bin his paintings. To place or store in a bin. binned binning to throw something away. bin Laden Osama Fuzuli Mehmed bin Süleyman Mahathir bin Mohamad Datuk Seri Mahathir bin Mohamad Nur al Hilmi Burhanuddin bin Muhammad
a container; usually has a lid the quantity contained in a bin store in bins
A euphonic form of the prefix Bi-
Business Identification Number BPE: Business Process Engineering
A bin is a container that you keep or store things in. a bread bin. big steel storage bins
a container; usually has a lid
Each frequency point represented in the frequency domain display of an FFT is called a bin
- A directory containing executable programs, primarily binary files
A directory that contains programs on a UNIX system
Abbreviation for "binary " bin is frequently used as the name of a directory on a UNIX file system intended to contain executable programs, such as operating system utilities, or CGI programs in a subdirectory of a Web server's content root
an identification number consisting of a two-part code assigned to banks and savings associations; the first part shows the location and the second identifies the bank itself
The usual name of a directory containing runnable programs, possibly derived from the term binary or simply the english word denoting a container See searchpath
To dispose of (something) by putting it into a bin
store in bins
A MacBinary II encoded file (filename extension) This file type, downloaded as MacBinary or Binary, can be decompressed with Stuffit Expander
the quantity contained in a bin
Contraction of been
Bins are regions of the standard curve bordered midway between the mean responses of adjacent standards The response is either the adjusted response or the normalized response Each standard curve is divided into the same number of bins as there are standards If tracer activity samples are assayed, screening tests are divided into ten bins with the borders at ten percent intervals of the mean response of the tracer activity Binning allows the response or concentration of standard and unknown samples to be examined individually at specific regions of the standard curve Binning is also used to compare the variance lines of the responses from standards with the variance line of the responses from unknowns
Any Point of Sale container designed to hold bulk merchandise
1) A standard container for components 2) An inventory shelf or rack location with a specific identifier
son of; equivalent to Hebrew (ben)
In CPU-speak, a single speed increment as defined by a 0 5 multiplier jump For example, on a 66MHz system bus, a 266MHz processor (66MHz x 4 0) is one bin faster than a 233MHz processor (66MHz x 3 5)
A box, frame, crib, or inclosed place, used as a receptacle for any commodity; as, a corn bin; a wine bin; a coal bin
[Arabic] son of
Four-sided superstructure to be mounted on a pallet base, with or without a cover; also known as a box or container bin pallet
An electronic capability in the memory of some advanced pulse generators which stores a certain type of data Bins are usually associated with rate ranges For example, one cardiac event is recorded by the pulse generator, classified by rate range and then stored in the bin for that rate range Bin counts can later be interrogated biphasic A waveform morphology having both a positive and negative deflection
A directory that contains programs Your home directory probably has a subdirectory named bin The system has directories called /bin and /usr/bin
An old form of Be and Been
A bin is a container that you put rubbish in. He screwed the paper small and chucked it in the bin
-a physical storage container such as a small corrugated or plastic parts bin Also used interchangeably with the term slot to designate a single storage location
To put into a bin; as, to bin wine
{i} garbage; box
National Intelligence Agency
In mainframe computing, a Bin, refers to the "mailbox" where computer reports are distributed to computer users AITS maintains numbered bins for its clients' output at each campus
bin liner
A disposable plastic bag used inside of a permanent container to hold waste / garbage
bin liners
plural form of bin liner
bin man
a male with the job of collecting refuse from people's homes and transporting it to a refuse tip for processing
bin men
plural form of bin man
bin laden
Arab terrorist who established al-Qaeda (born in 1957)
bin liner
a plastic bag used to line a trash or garbage bin
bin liner
A bin liner is a plastic bag that you put inside a waste bin or dustbin. a plastic bag used inside a bin for holding waste
bin-
Variant of bi-
bins
Third-person singular simple present indicative form of bin
bins
plural form of bin
blood bin
A temporary substitution for an visibly-bleeding player who must leave the field of play for first-aid treatment
bread bin
A breadbox
chilly bin
an insulated picnic cooler, using refrigerated blocks to keep food cool
clothing bin
A container in which clothing is placed to be donated to charity organizations
dust bin
Alternative spelling of dustbin
loony bin
lunatic asylum
recycle bin
In Windows™, a desktop icon used for deleting files, from which they can be retrieved or permanently deleted
recycle bin
A container in which items to be recycled may be placed
rubbish bin
garbage can, trash can
rubbish-bin
Attributive form of rubbish bin, noun

It had a rubbish-bin look to it.

sin bin
A panel van with a bed installed in the back
sin bin
An area where players are temporarily confined while suspended from play following an infringement of the rules of the game

I would like to see the sin bin used instead of yellow cards.

sin bin
a place for transgressors, a limbo; an area in which one may confine one's self after (or in order to avert) transgressions

It was hardly a concession. for he regarded Siberia as his sin bin, a place to take to when a cooling-off period was needed.

sin-bin
Alternative form of sin bin
sin-bin
To send (a player) to the sin bin, to temporarily dismiss from the playing field
wash bin
A basket or container of some kind used to store dirty clothes before they are washed
wheelie bin
An outdoor rubbish bin on wheels for easier movability
wheelie bin
A container for rubbish which has wheels so that it can be moved easily

We put our wheelie bin out to be emptied every Thursday morning.

binned
past of bin
binning
In CCD imaging technology, the technique of combining the charge from adjacent pixels so that the total charge can be read out as an image at the expense of spatial resolution
binning
On-chip binning Combining data from a rectangular group of pixels on the CCD itself by appropriate clocking An improvement in signal-to-noise ratio is achieved at the loss of some picture detail (or spatial resolution)
binning
Binning involves combining pixels on a CCD chip to create larger pixels For example, taking a 2x2 square of pixels and creating one pixel that is twice the width and four times the area of the original pixel This is done to increase sensitivity or to match a long focal length telescope to a CCD camera with small pixels
binning
The process of breaking up continuous values into bins Usually done as a preprocessing step for some data mining algorithms For example breaking up age into bins for every ten years
binning
Shelving, drawers, and cabinets designed for specific jobs and installed inside truck bodies
binning
(Data Mining Concepts)
binning
A data preparation activity that converts continuous data to discrete data by replacing a value from a continuous range with a bin identifier, where each bin represents a range of values For example, age could be converted to bins such as 20 or under, 21-40, 41-65 and over 65
binning
present participle of bin
binning
The action of the sort phase of libpf's cull traversal that segregates drawable geometry into major sections (such as opaque and transparent) before the per-bin sorting based on the contents of associated pfGeoStates so that state changes can be reduced by drawing groups of similar geometry sequentially while still drawing semitransparent objects in the desired order within the frame
binning
(Data Mining Concepts; search in this book)
binning
A specialised technique used by some AFIS vendors Binning is the process of classifying finger images according to finger image patterns This predominantly takes place in law enforcement applications Here finger images are categorised by characteristics such as arches, loops and whorls and held in smaller, separate databases (or bins) according to their category Searches can be made against particular bins, thus speeding up the response time and accuracy of the AFIS search
bins
Eyeglasses or spectacles
bins
third-person singular of bin
bins
or categories -- the actual bars on the histogram
bins
ordered sets of pixels Pixels are sorted into a specified number of bins The pixels are then given new values based upon the bins to which they are assigned
bins
Plastic shipping containers approximately 4 cubic feet capacity
bins
The unique collections into which the cull traversal segregates drawable geometry The number of bins is defined by calls to pfChanBinSort() and pfChanBinOrder() Typical bins are those for opaque and transparent geometry, where opaque objects are rendered first for superior image quality when using blended transparency
bins
Round concrete or corrugated metal covered structures which are used to store grains They can be found on farms and at commercial storage businesses Some are equipped with fans to move air through the grain to keep it in good condition Some are equipped with fuel-fired burners which can be used to dry the moisture in grain down to proper storage levels
bins
plural of bin
bins
Wooden boxes for holding the grain
Türkçe - İngilizce
thousand

Is ten thousand yen enough? - On bin yen yeterli mi?

I have no more than one thousand yen. - Bende bin yenden fazla yok.

one thousand

There were about one thousand people. - Yaklaşık bin kişi vardı.

I have no more than one thousand yen. - Bende bin yenden fazla yok.

mil

The Millennium Development Goals were supposed to be achieved by 2015. - Bin yılın kalkınma hedeflerine 2015 yılına kadar ulaşılması gerekiyordu.

A journey of a thousand miles begins with a single step. - Bin millik bir yolculuk bir tek adımla başlar.

kilo

There are a thousand meters in a kilometer. - Bir kilometre bin metredir.

numbering 1000
{f} riding

I want to go horseback riding. - Bir ata binmek istiyorum.

Have you ever been horseback riding? - Hiç at biniciliğine gittin mi?

get on

We get on and off the bus here. - Otobüse burada bineriz ve ineriz.

You get on the JR Chuo Line. - JR Chuo Line'a binersin.

rode

We rode a boat to the island. - Biz adaya giden tekneye bindik.

Tom rode the roller coaster. - Tom lunapark hız trenine bindi.

got in

They got into the train. - Onlar trene bindiler.

They got into the boat. - Onlar tekneye bindiler.

chiliad
{f} ridden

Have you ever ridden a bicycle? - Hiç bisiklete bindin mi?

It's been a while since I've ridden a horse. - Bir ata bindiğimden beri bir süre oldu.

ride

You shouldn't ride a bicycle on the sidewalk. - Kaldırımda bisiklete binmemelisin.

It can be dangerous for young people to ride motorcycles. - Motorsiklete binmek gençler için tehlikeli olabilir.

ride on

He loves to ride on his high horse. - O yüksek atına binmeyi seviyor.

Fifty people can ride on the bus. - Otobüse elli kişi binebilir.

{f} board

What gate do I board at? - Hangi kapıda bineceğim?

What time do you start boarding? - Saat kaçta binmeye başlarsınız?

got on

Tom got on the 2:30 train. - Tom 2.30 trenine bindi.

Tom got on the wrong bus. - Tom yanlış otobüse bindi.

bin bir
numerous
bin bir
great many
bin dereden su getirmek
make all sorts of excuses
bin dereden su getirmek
beat around the bush
bin misli
thousandfold
bin parça olmak
(deyim) fall to pieces
bin rakamı (1000, M)
thousand
bin vat
(Tıp) kilowatt
bin yıl
millennium

The Millennium Development Goals were supposed to be achieved by 2015. - Bin yılın kalkınma hedeflerine 2015 yılına kadar ulaşılması gerekiyordu.

A thousand years makes a millennium. - Bin yıl, bir millenium yapar.

bin yıllık dönem
millennia
bin bir
a thousand
bin (sayı)
one thousand
bin amper
(Elektrik, Elektronik) kiloamper
bin bela ile
with the greatest difficulty
bin bir
great many, numerous
bin bir
a great many, all kinds of
bin bir tane
(deyim) a hundred and one
bin can ile
with heart and soul
bin defa
a thousandfold
bin dereden su getirmek
beat about the bush
bin dereden su getirmek
to make all sorts of excuses
bin dereden su getirmek
to beat about/around the bush
bin düşün bir söyle
(deyim) least said soonest mended
bin işit bir söyle
(deyim) listen before you talk
bin kalori
(Tıp) kilocalorie
bin kat
thousand fold
bin kat
manifold; much
bin kat
millifold
bin kat
thousandfold
bin katı
millifold
bin katı
a thousandfold
bin kere
thousand times

I've already told him this a thousand times. - Zaten ona bunu bin kere söyledim.

bin kilo
metric ton
bin kilo
tonne
bin kişi başına maliyet
(Ticaret) cost per thousand
bin litre
kiloliter
bin litre
kilolitre
bin milyon
gillion
bin parçaya bölünmek
fly apart
bin parçaya bölünmek
fall apart to pieces
bin pişman
in sack and ashes
bin pişman olmak
to be very sorry
bin pişman olmak
to be very sorry, regret greatly
bin pişman olmak
very sorry
bin pişman olmak
be very sorry
bin posta kutusu
(Bilgisayar) bin mailbox
bin renge girmek
to use a thousand subterfuges
bin tarakta bezi olmak
to have many projects going at once
bin volt
kilovolt
bin yapraklı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Haloragaceae) eurasian milfoil
bin yaşa
May you live a thousand years!/Long life to you!
bin yıllık
millenarian
bin yıllık
millennial
bin yıllık
millenary
bin yıllık barış ve refah dönemi
millenarian
bin yıllık barış ve refaha inanma
millenarism
bin yıllık dönem
millennium
bin yıllık refah dönemi
millennium
on bin
ten thousand

This watch cost me ten thousand yen. - Bu saat bana on bin yene mal oldu.

Her house was sold for ten thousand dollars. - Onun evi on bin dolara satıldı.

on bin
myriad
bin ton
gross ton
Deve bir akçaya deve bin akçaya
(Atasözü) A thing you don't want is dear at any price
iki bin
two thousand

Two thousand American soldiers were killed. - İki bin Amerikan askeri öldürüldü.

I paid two thousand yen for the book. - Kitap için iki bin yen ödedim.

milyar kere bin, 1.000.000.000.000
thousand billion times, 1,000,000,000,000
bin