a repository for corn or wine, chest, box

listen to the pronunciation of a repository for corn or wine, chest, box
İngilizce - Türkçe

a repository for corn or wine, chest, box teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bin
çöp kutusu

Patlayıcılar bir çöp kutusunun içine saklanmıştı. - The explosives were hidden in a trash bin.

Çöp kutusundan silinmiş bir dosyayı geri getirmek mümkün mü? - Is it possible to recover a file deleted from the bin?

bin
{i} kömürlük
bin
sele
bin
tımarhane
bin
(Ticaret) ambara koymak
bin
teneke

Yumurta kabuklarını organik çöp tenekesine atın. - Throw the egg shells in the organic rubbish bin.

bin
bidon

Bizim tekerlekli çöp bidonumuz çalındı. - Our wheelie bin was stolen.

bin
kutu

Patlayıcılar bir çöp kutusunun içine saklanmıştı. - The explosives were hidden in a trash bin.

Çöp kutusundan silinmiş bir dosyayı geri getirmek mümkün mü? - Is it possible to recover a file deleted from the bin?

bin
{i} çöp kovası
bin
{i} ambar
bin
{i} (kömür, tahıl v.b.'ni saklamak için) kap; sandık; yer: coal bin kömürlük. wood bin odunluk
bin
sepet
bin
kutuya veya sandığa koymak
bin
ambarlamak
İngilizce - İngilizce
{n} bin
a repository for corn or wine, chest, box