ambar

listen to the pronunciation of ambar
Türkçe - İngilizce
storehouse
warehouse
(İnşaat) bins
(Ticaret) store-house
reservoir
eight
(Askeri) magazine
express
gauge box
storeroom; granary
storage
barn, granary; storehouse, warehouse, depot
express company, trucking firm
granary; grain bin; grain cellar
repository
structure in which grain is stored
hold (of a ship)
barn

The barns are full of grain. - Ambarlar tahılla dolu.

I've been hiding behind the barn. - Ambarın arkasında saklanıyorum.

building in which things are stored for safekeeping
silo
{i} hutch
depositary
depot
entrepot
crib
forward
{i} depository
{i} office
{i} bin
{i} storeroom
godown
{i} hold
depositarytory
thesaurus
{i} store
{i} larder

There is a lot of food in the larder. - Ambarda çok gıda var.

reposit
stockroom
stock room
ambar ağzı
hatchway
ambar (yeraltı)
clamp
ambar gibi (yer)
cavernous
ambar kapağı
(Denizbilim) hatch cover
ambar listesi
(Askeri) hasty list
ambar memuru
(Ticaret) warehouseman
ambar payı
(Askeri) housing
ambar yeraltı
clamp
ambar ağzı
naut . hatchway
ambar ağzı
(Askeri) access hatchway
ambar ağzı
coaming
ambar ağzı
raised border that surrounds the opening in a ship deck or roof in order to keep out water
ambar ağzı besleyicileri
(Askeri) hatch feeders
ambar ağızları
(Askeri) hatchways
ambar faresi
fat person
ambar gibi
cavernously
ambar girişi
hatch door
ambar görevlisi
(Ticaret) store-keeper
ambar istek ret ihbarı
(Askeri) warehouse refusal
ambar kapağı
hatch, hatch cover
ambar kapağı
scuttle
ambar kapısı
barn door
ambar kapısı
barndoor
ambar kartı
(Ticaret) bin card
ambar makbuzu
dockwarrant
ambar memuru
storekeeper, warehouse official
ambar partisi
barn dance
ambar planı
(Askeri) warehouse chart
ambar pusulası
(Ticaret) warehouse bond
ambar refakat kartı
(Ticaret) bin card
ambar takımı
(Askeri) hatch team
ambar teslimi
(Ticaret) livraison en cale
ambar çıkış belgesi
(Ticaret) material issue note
depo ardiye ambar
(Ticaret) warehouse
dip ambar
(Ticaret) lower hold
kıç ambar ağzı
(Ticaret) after hatch
gemide ambar ve kamaraların üstü
ship of the barn and cabin top
dipsiz kile, boş ambar
(Konuşma Dili) 1. He spends everything he gets. 2. It will never be of any use
Türkçe - Türkçe
Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge
Kum, çakıl gibi yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 cm olan küp ölçek: "Şu dört yüz elli dört kuruş, iki ambar kum."- H. F. Ozansoy
Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer
Genellikle tahıl saklanan yer: "Asker ambarlarında buğday var."- H. E. Adıvar
Kum, çakıl gibi yapımalzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanıçoğunlukla 75 cm olan küp ölçek
Kum, çakıl gibi yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 cm olan küp ölçek
Geminin yük koymaya ayrılmış yeri: "Hakaretlerle bağırarak haşlıyor ve onlara ambarda ve güvertedeki yerlerini gösteriyordu."- Y. K. Beyatlı
Geminin yük koymaya ayrılmış yeri
Tahıl mal veya eşya saklanan yer
Mal taşıma işi yapan kuruluş
Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık
Genellikle tahıl saklanan yer
sarpın
çöten
ambar