being necessary

listen to the pronunciation of being necessary
İngilizce - Türkçe

being necessary teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

essential
ana
essential
esas

Kahkaha iyi bir ilişkide esastır. - Laughter is essential in a good relationship.

Benzetme esasen doğrudur. - The analogy is essentially correct.

essential
gerekli

Sadece gerekli tamiratları yapın lütfen. - Just do the essential repairs, please.

Sarmısak presine benzer, patates presi lefse ,Norveç patates yemeği, yapmak için gereklidir. - The potato ricer, similar to the garlic press, is essential to making lefse.

essential
gerekli olan şey
essential
şart
essential
esas özellik
be necessary
icap etmek
be necessary
gerekmek
essential
asıl gerekli şey
essential
(İnşaat) temel gereksinim
essential
{s} asıl, esas, temel, ana
essential
başlıca
essential
temel

Eğitim, yaşamın en temel yönlerinden biridir. - Education is one of the most essential aspects of life.

Bilgi toplamak, gezinin temellerinden biridir. - Gathering information is one of the essentials of travel.

be necessary
gerekli

Dış tavsiye gerekli olabilir. - Outside advice may be necessary.

Gitmek için bunun gerekli olmayabileceğini düşünmüştüm. - I'd thought it might not be necessary to go.

be necessary
gerek duyulmak
be necessary
lâzım olmak
be necessary
gerekli olmak
be necessary
gerekmek, lazım olmak/gelmek, icap etmek
essential
{s} köklü
essential
(sıfat) köklü, esaslı, başlıca, gerekli, zorunlu, esans türünden
essential
gerçek
essential
{s} esans türünden
essential
temelli
essential
essential mineral bir kayadaki esas maden essential oil bitkilerden elde
İngilizce - İngilizce
essential
being necessary

  Heceleme

  be·ing nec·es·sa·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  biîng nesıseri

  Telaffuz

  /ˈbēəɴɢ ˈnesəˌserē/ /ˈbiːɪŋ ˈnɛsəˌsɛriː/

  Günün kelimesi

  traduce