be the cause of something

listen to the pronunciation of be the cause of something
İngilizce - İngilizce
effectuate
be the cause of something

  Heceleme

  be the cause of some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  bi dhi kôz ıv sʌmthîng

  Telaffuz

  /bē ᴛʜē ˈkôz əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /biː ðiː ˈkɔːz əv ˈsʌmθɪŋ/