be the cause of something

listen to the pronunciation of be the cause of something
Englisch - Englisch
effectuate
be the cause of something

  Silbentrennung

  be the cause of some·thing

  Türkische aussprache

  bi dhi kôz ıv sʌmthîng

  Aussprache

  /bē ᴛʜē ˈkôz əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /biː ðiː ˈkɔːz əv ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  analphabet
Favoriten