think the world of

listen to the pronunciation of think the world of
İngilizce - Türkçe
{f} hayran olmak
{f} hayranlık duymak
{k} (birine) çok değer vermek, (birini) çok sevmek
{f} çok beğenmek
İngilizce - İngilizce
think the world of